Turerna kring Transportstyrelsen – detta har hänt

2:50 min

Enligt de senaste uppgifterna om IT-skandalen på Transportstyrelsen ska försvarsminister Peter Hultqvist känt till bristerna Transportstyrelsen sedan mars 2016. Men det kvarstår fortfarande en del frågetecken om vad IT-skandalen egentligen innebär.

Den information som tillgängliggjorts från Transportstyrelsen handlar bland annat om företagshemligheter, körkortsbilder och uppgifter som kan avslöja vilka fordon som är bepansrade. Det framkommer i förhör som redovisas i Säpos förundersökning.

Att Transportstyrelsen la ut ansvaret för delar av verksamheten till IBM innebar att utomstående fick tillgång till stort sett hela Transportstyrelsens IT-miljö. 

Varken Transportstyrelsen eller infrastrukturminister Anna Johansson har tidigare velat kommentera vilken typ av uppgifter det handlar om. Men uppgifter i den förundersökning som Säkerhetspolisen, Säpo, genomfört visar mer om vilken omfattning det handlar om. 

I förhör med Säpo berättar till exempel en person med god insyn i verksamheten att det är väldigt mycket i systemen som är skyddsvärt. Som körkortsbilder och loggar över vad handläggarna gör. Personen säger också att där finns fordonsuppgifter som går att dra slutsats utifrån om vilka bilar som är bepansrade. Dessutom finns det extremt mycket företagshemligheter i systemen, eftersom Transportstyrelsen beviljar tillstånd för till exempel nya fordon.

Samma person säger också att intresset för säkerhetsskyddsfrågor på Transportstyrelsen varit minimalt och att personer i ledande befattningar inte har någon grundläggande kunskap om säkerhetsskydd.

När det visade sig att säkerhetsskyddsavtalen tog lång tid fanns det inte utrymme för att teckna dem - myndigheten valde då att genomföra outsourcingen utan att säkerhetsavtalen var klara.

Det som gjorde uppgifterna kunde tillgängliggöras var att Transportstyrelsen gjorde avsteg både från sina egna riktlinjer och från personuppgiftslagen, lagen om offentlighet och sekretess samt säkerhetsskyddslagen.

Avstegen uppmärksammades internt på Transportstyrelsen redan i juni 2015. Styrelsen informerades i augusti men agerade inte. Den 23 juni mejlade revisorn till dåvarande generaldirektör Maria Ågren.

Maria Ågren svarade då att hon inte tänkt på detta. Hon fick lämna sitt uppdrag i januari 2017. I juni i år stod det klart att hon fått ett strafföreläggande för att hon tillgängliggjort information som anses kunna skada rikets säkerhet.

I juli meddelar  infrastrukturminister Anna Johansson (S) att myndighetens ordförande Rolf Annerberg får sluta.

Dessutom blir regeringens hantering KU-anmäld av Mikael Oscarsson (KD).

SVT kan avslöja att tekniker i utlandet fick ta del delar ur det svenska militära fordonsregistret - utan att ha genomgått säkerhetsprövning. Uppgifter som rör rikets säkerhet framgår inte i förundersökningen, och SVT hänvisar till dokument från Försvarsmakten där det framkommer att informationen gått via IBM:s kontor i Serbien.

DN rapporterar att obehöriga dessutom fått tillgång till belastningsregistret, misstankeregistret och ett krypterat kommunikationssystem som används av över 30 olika svenska myndigheter för att bland annat skicka skyddad e-post och hålla skyddade videokonferenser.

Försvarsminister Peter Hultqvist pressekreterare säger till Ekot att försvarsministern känt till bristerna ända sedan mars 2016. Också inrikesminister Anders Ygeman säger att han fått fortlöpande information om förundersökningen från SÄPO sedan den inleddes i början av 2016.

Ansvarig minister infrastrukturminister Anna Johansson säger å sin sida att hon inte känt till förundersökningen förrän i januari 2017. Hon menar att informationen fastnat hos hennes dåvarande stadssekreterare, som inte längre jobbar kvar. 

Statsminister Stefan Löfven har länge avstått från att kommentera händelsen, men säger nu i en skriftlig kommentar att det som hänt på Transportstyrelsen är ett haveri.