Eneroth vill utreda mer på Transportstyrelsen

2:12 min

Regeringens hetaste potatis, Transportstyrelsen, ligger på nytillträdde infrastrukturministern Tomas Eneroths (S) bord.

Efter regeringssammanträdet på torsdagen berättade han att han beställt två utredningar om IT-haveriet på Transportstyrelsen.

– Det viktigaste är att jag tillsätter ett granskningsuppdrag, så att vi får ett ordentligt beslutsunderlag och dessutom ett uppdrag till myndigheten att kartlägga vad som skett. Jag vill ha ett ordentligt underlag och det skyndsamt. Så jag kommer ju också att åka till Transportstyrelsen, möta medarbetare och ledning där naturligtvis. Och jag har redan varit i kontakt med generaldirektören och styrelseordförande, säger han. 

Efter en intensiv första vecka på sin nya post medger Tomas Eneroth att han ännu inte hunnit läsa Säkerhetspolisen omfattande utredning på över 200 sidor. Av den framgår stora kunskapsbrister inom myndigheten, bland annat om vilka uppgifter som ska skyddas och vilka rättsregler som gäller på myndighetens område.

Det gäller inte minst generaldirektören själv, men också styrelsen, som är ytterst ansvarig för myndighetens verksamhet. Både styrelseledamöter och generaldirektör utses av regeringen. Så här svarar infrastrukturministern på frågan om regeringen har misslyckats med sina rekryteringar till Transportstyrelsen.

– Det är svårt för mig att uttala mig om, jag kan bara konstatera att redan första dagen som jag tillträdde så byttes resterande delen av styrelsen ut. Det är en ny generaldirektör, det är en ny styrelseordförande och jag lägger ju ett stort ansvar på dem att också ta ansvar för att myndigheten ska fullfölja sitt uppdrag, säger han. 

Men de ställs inte till ansvar för besluten de fattat under flera år?

– Ja, det är onekligen så att den föregående generaldirektören ställs till ansvar.

Jag talar om styrelsen.

– Det återstår väl att se hur strukturen där ser ut, men de har fått lämna sina uppdrag och det är naturligtvis det viktigaste att vi nu har en ny styrelse på plats.

Men det är en styrelseledd myndighet, borde inte styrelsen ställas till ansvar för det som den gjort?

– Där får jag nog be att återkomma när det gäller hur ansvarsfrågan där ser ut.

Hittills är det alltså bara generaldirektören som ställts till ansvar och som av åklagare fått ett strafföreläggande på 70 000 kronor. Dessutom har det inletts en process i Statens ansvarsnämnd om att avskeda henne från jobbet som generaldirektör.

Den förre styrelseordföranden, socialdemokraten Rolf Annerberg, vars uppgift det varit att hålla regeringen underrättad om vad som händer på myndigheten, har inte varit tillgänglig för kommentarer om sina insatser. Han har heller inte avkrävts något straffansvar, trots att det skulle vara fullt möjligt för åklagare att göra det.