Norsk opinion för att begränsa oljeverksamhet

2:47 min

Framtiden för Norges oljenäring är en tung fråga inför valet till Stortinget i höst. De stora partierna vill utöka letandet efter olja och gas, men en ny opinionsmätning visar på stort folkligt motstånd.

Tidningen Dagbladet har låtit fråga tusen norrmän om de är villiga att begränsa norsk oljeverksamhet för att få ner utsläpp av klimatstörande gaser.

44 procent svarade ja på frågan, 42 procent nej. Resten svarade "vet inte". Det är med andra ord lite fler som vill begränsa norsk oljeverksamhet än som inte vill det, vilket glädjer Ingrid Skjoldvær som leder miljöorganisationen Natur og Ungdom.

– Jag blir väldigt positivt överraskad över den undersökningen. Den visar att det norska folkets åsikter är mycket mer framåtsyftande än politikernas politik är.

Ingrid Skjoldvær hävdar att förbränningen av norsk olja och gas i utlandet ger uppemot tio gånger så stora klimatutsläpp som de som sker totalt i Norge.

2014 drogs norsk oljenäring in i en tuff kris, och sedan dess har runt 50 000 personer i branschen blivit av med sina jobb.

Dagens undersökning visar att de mest oljepositiva norrmännen finns i den sydvästra delen av landet. Det är föga förvånande, eftersom det är hemmaplan för det mesta av Norges olje- och gasindustri.

I Norge stundar val till Stortinget den 11 september. Ett par små partier vill börja bromsa utbyggnaden av norsk oljeindustri. De stora partierna både till höger och vänster vill däremot öppna fler områden för letande efter olja och gas.

Ingrid Skjoldvær uppmanar klimatintresserade att inte rösta på vare sig Arbeiderpartiet, Høyre eller Fremskrittspartiet.

– Det är helt tydligt att de tre partiernas klimatpolitik är långt mindre ambitiös än det som folk i Norge förväntar sig.

Ledningen för socialdemokratiska Arbeiderpartiet uteslöt nyligen ett regeringssamarbete med norska Miljöpartiet, som är mest radikal oljemotståndare bland de norska partierna.

På Utøya samlas idag unga socialdemokrater i AUF för sommarläger, och AUF-ordföranden Mani Hussaini stödjer i hög grad moderpartiet när det gäller oljepolitiken.

– Vi måste ha som översta mål att minska klimatutsläppen, men inte på bekostnad av nya jobb. Vi måste både skära i klimatutsläppen och skapa nya jobb. Det klarar Arbeiderpartiet att få till. Medan andra partier är upptagna av det ena eller det andra klarar vi båda delar, säger Mani Hussaini.