Puckellaxens intåg i svenska vatten oroar

1:48 min

Flera exemplar av Puckellax har fiskats upp i Västsverige de senaste veckorna. Nu ökar oron för att arten kan komma hota den vanliga Atlantlaxen.

I Lilla Edet har sportfiskare de senaste två veckorna dragit upp elva puckellaxar ur Göta Älv, berättar Leif Olsson från sportfiskeklubben Laxen.

– Det är första gången, vi har aldrig sett puckellax i denna älven tidigare. Det är ju ett hot mot våran art. 

Att flera fynd av puckellaxen har gjorts under kort tid på flera olika platser i Västsverige är något helt nytt.

Den första puckellaxen upptäcktes i Ätran den 11 juli och sedan dess har det rapporterats in fångster också från Laholmsbukten, Göta älv och Bohuskusten.

Puckellaxen, eller pinklaxen, är en Stillahavslax, som nu tros ha spridits till Sverige och även till bland annat Norge och Storbritannien, från ryska bestånd som sattes ut i Norra ishavet under 50-, 60- och 70-talen.

Att puckellaxen nu har upptäckts på flera ställen i Västsverige är oroväckande, säger Hans Schibli, som är vattenmiljöövervakare på Länsstyrelsen i Halland.

– Dels är det en främmande art som kan bära på sjukdomar. Och den har en lektid som ligger lite innan våra laxstammar, vilket innebär att det kan bli konkurrens om lekhabitaten. 

Ovanligt många exemplar av puckellaxen har också rapporterats in från norska fjordar i år. Enligt Hans Schibli är det för tidigt att säga om den nu kommer att etablera sig även i svenska vatten.

Fisken kännetecknas bland annat av en prickig stjärtfena och att hanen får en stor puckel på ryggen under lektiden. Hur ska man då göra om man får upp en puckellax?

– Man ska avliva den och man ska rapportera den till länsstyrelserna i berörda län. Och gärna fotografera fisken och skicka med några fjäll från den också, säger Hans Schibli. 

Sportfiskare Leif Olsson i Lilla Edet är nu oroad över hur det vanliga laxbeståndet i Göta älv kommer att påverkas av puckellaxens intåg.

– Det här vet jag inte var det ska sluta. Förhoppningsvis är det en engångsföreteelse och vi slipper se den nästa år.