Livsmedelsverket: Inga tecken på att giftiga ägg nått Sverige

1:20 min

Miljontals ägg har återkallats i Tyskland, Belgien och Nederländerna efter att spår av ett insektsgift som kan vara skadligt för människan upptäckts i äggen. I Sverige följer Livsmedelsverket utvecklingen, berättar Petra Fogelberg, som är statsinspektör på Livsmedelsverket.

– Vi har koll och kontakt med andra myndigheter, och framför allt följer vi utvecklingen genom att vi har ett gemensamt varningssystem, säger Petra Fogelberg. 

Det är spår av insektsmedlet fipronil som har hittats i äggen. Fipronil är ett medel som används mot löss och fästingar på djur, men det får inte användas på djur i livsmedelsproduktion, eftersom det kan vara skadligt för bland annat vår lever.

Genom varningssystemet Rapid alert system for food and feed kan Livsmedelsverket se var äggen finns. Hur äggen säljs vidare kartläggs med hjälp av en databas tillgänglig för myndigheter i Europa. Enligt Petra Fogelberg finns det inga tecken på att några av de giftiga äggen hamnat i Sverige.

– Av det vi har sett hittills så har inga spår lett till att det här har kommit till Sverige, varken ägg eller produkter som har tillverkats av de här äggen. säger hon.

Förra året visade kontroller från Livsmedelsverket att ekologiska ägg i Sverige innehåller högre halter av miljögifterna PCB och dioxin än konventionella ägg, men enligt Petra Fogelberg är halterna ändå låga.

– Svenska ägg är bra men vi har vissa miljöföroreningar, som dioxin och PCB, i våra ägg. Men det är låga halter och vi jobbar kontinuerligt tillsammans med branschen för att sänka dem ännu mer, säger hon.