Nu skärps reglerna för signalkräftor

2:07 min

Det kommer att bli skärpta regler i vissa delar av landet kring signalkräftan, efter EU:s förbud att sälja och transportera en rad så kallade invasiva arter.

Sverige har fått undantag för signalkräftan, men den kommer sannolikt inte att få fiskas eller säljas levande i Norrland och de nordöstra delarna av Svealand.

Det tror Lennart Edsman, kräftforskare på Sveriges Lantbruksuniversitet SLU. Den illegala utsättningen är fortsatt ett stort problem.

- Den dyker upp i Jämtland, i Hälsingland, i Västerbotten och Västernorrland, och då går den inte dit själv, utan det är folk som medvetet tagit med sig den.

- I Värmland till exempel, finns bara fyra tillståndgivna platser med signalkräfta, men man har hittat den på över 200 platser, Lennart Edsman.

EU har förbjudit handel och transport av hittills 49 växt- och djurarter som är så kallat "invasiva", vilket betyder att de är främmande arter som sprider sig på ett okontrollerat och skadligt sätt.

Med på listan finns signalkräftan som sprider kräftpest och slår ut den inhemska flodkräftan. Signalkräftan har planterats ut både med tillstånd och illegalt, och är idag mycket vanlig i södra Sverige, där den fiskas flitigt både av privatpersoner och yrkesfiskare.

- Vi är världsmästare i att äta kräftor. Det innebär att du har både pengar, det sociala och traditioner i det här, säger Lennart Edsman.

- I alla andra länder utom Sverige och Finland tycker de att det här är jättebra, för där ställer signalkräftan bara till med elände för de har inget fiske, säger Lennart Edsman.

Sverige har fått ett undantag för signalkräftan som fortsatt får fiskas och säljas här, men Havs- och vattenmyndigheten måste nu visa hur Sverige vill stoppa spridningen i ett så kallat hanteringsprogram som ska godkännas av EU i början av nästa år.

Det är troligt att det blir förbjudet att transportera levande signalkräftor i Norrland och nordvästra Svealand, som fortfarande har stora bestånd av flodkräftan kvar, enligt Lennart Edsman, som är med i referensgruppen för förslagen.

I de områdena kan det kan även bli aktuellt med fiskeförbud.

- Det innebär att det kanske inte är lika kul att sätta ut en hink i Hälsingland kanske, säger Lennart Edsman.

Maria Carlén driver fiske och försäljning av signalkräftor från Vättern. Hon säljer idag en del till områden där det i framtiden kan bli skärpta regler:

- Vi säljer en stor del levande och då får vi titta på hur man kan titta på lösningar till dom kunders för dom kommer ju fortfarande att vilja ha kräftor. Men dom kanske i större utsträckning blir kokta, så det handlar ju om hur man kan ställa om sin verksamhet.