Transportstyrelsens sparkade generaldirektör tar strid om jobbet

1:33 min

Den förra generaldirektören vid Transportstyrelsen, Maria Ågren, kommer att ta strid för att få behålla sin tjänst.

Det står klart sedan hon och hennes fackliga företrädare nu begärt att få företräde inför Statens ansvarsnämnd.

Regeringen har vänt sig till Statens ansvarsnämnd och begärt att den ska avskeda den förra generaldirektören vid Transportstyrelsen, Maria Ågren. Hennes förordnande som generaldirektör löper annars fram till utgången av februari 2021, med placering i regeringskansliet efter att hon avsattes från samma post hos Transportstyrelsen i januari i år.

Anledningen till att regeringen inte vill ha kvar Maria Ågren som generaldirektör är förstås IT-skandalen på Transportstyrelsen och det faktum att Maria Ågren godkänt ett strafföreläggande om dagsböter på 70 000 kronor för vårdslöshet med hemlig uppgift.

Brottet bestod i att myndighetens sekretessbelagda uppgifter blev tillgängliga för personal i andra länder, som inte var säkerhetsgranskade. Det skedde i samband med att IBM tog över ansvaret för myndighetens it-hantering.

Maria Ågren och en företrädare för hennes fackförbund, Sveriges ingenjörer, har nu gett Statens ansvarsnämnd besked om att de vill utnyttja möjligheten i Lagen om anställningsskydd, LAS, att överlägga med nämnden innan den fattar sitt beslut. De flesta brukar annars föredra att inte närvara utan sköta argumentationen skriftligt.

Just nu försöker Statens ansvarsnämnd hitta en dag i slutet av augusti för dessa överläggningar, som äger rum bakom stängda dörrar. Först i september eller oktober fattar nämnden beslut om huruvida Maria Ågren ska avskedas eller ej.