"Kopplingen mellan skola och arbetsliv måste öka"

1:59 min

Genom att upprätta utbildningsplaner för niondeklassare och låta dem praoa på gymnasieprogram tror Moderaterna att fler ska klara gymnasiet på utsatt tid.

– Vi har i vårt land problem med att många elever har svårt att välja rätt gymnasieprogram och att alldeles för många väljer fel och byter program och går fyra, kanske fem år, säger Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall.

– Vi moderater vill därför att högstadieelever ska få göra praktik på gymnasieprogram för att bättre få en kunskap om detta, fortsätter hon.

Kopplingen mellan skola och arbetsliv måste öka, anser Moderaterna och ett led i det är att hjälpa elever att välja rätt gymnasieprogram från början.

Drygt en fjärdedel av gymnasieeleverna slutför inte sina studier under tre år, enligt siffror från Skolverket. Detta bland annat för att många ångrar sig och byter gymnasieprogram. Andra hoppar av gymnasiet.  

För att fler elever ska välja rätt från början vill Camilla Waltersson Grönvall att det ska upprättas en utbildningsplan för varje niondeklassare och möjlighet till utbildningspraktik på gymnasiets olika program.

– Det handlar om att kunna göra en prao helt enkelt på de program man är intresserad av. Det handlar ju från början om att man ska få möjlighet att få de här programmen presenterade. Det kommer kräva mer tid och mer resurser, där studie- och yrkesvägledningen behöver ta ett större utrymme.

Moderaterna anser också att studie-och yrkesvägledarnas roll behöver blir tydligare och att utbildningen bör förbättras. Det som regeringen har gjort, bland annat extra pengar för fortbildning av studie- och yrkesvägledare och förslaget om att göra prao i grundskolan obligatoriskt, är inte tillräckligt anser Camilla Waltersson Grönvall.

Hon anser att studie- och yrkesvägledning fungerar betydligt bättre i de nordiska grannländerna och vill därför att en utredning tillsätts som ska titta på hur Sverige kan lära av de goda exemplen där:

– Vi vill också att studie- och yrkesvägledningen ska få samma resurser och möjligheter som i våra nordiska grannländer.