Svårare att driva företag på Kuba

2:03 min

Nyligen fattade den kubanska regeringen en rad beslut som på nytt begränsar möjligheterna till privat företagsamhet. Sedan Raúl Castro tog över presidentposten har det privata företagandet ökat kraftigt och skapat en halv miljon nya arbetstillfällen. Men istället för ytterligare liberalisering, som de flesta väntat sig, har nu regeringen beslutat att dra åt bromsen.

– Man får inte vara pessimist, säger Niuris Higueras. När en dörr stängs, så öppnas alltid ett fönster.

Niuris Higueras är en av Havannas mest framgångsrika entreprenörer och driver i dag tre av stadens bästa restauranger. Men för att komma dit har hon varit tvungen att genomleva mängder av problem och restriktioner. Hon minns hur det var förra gången, på 1990-talet, när regeringen öppnade upp för privata initiativ. Det som brukar kallas för arbete för egen räkning.

– När det började gå bra, så kom nya restriktioner som ryckte undan golvet för oss, minns hon.

Niuris Higueras är van vid att regeringen brukar ta ett steg framåt och sedan två steg tillbaka. Men sedan Raúl Castro tog över efter brodern Fidel för snart tio år sedan har det skett stora positiva förändringar. Och under diskussionerna som förts i inte bara i sociala medier utan även i officiella – och där ekonomer från universitetet i Havanna spelat en stor roll – så har förslagen alltid pekat i riktning mot nya reformer i syfte att underlätta för de unga kubanska företagarna.

Bland annat i form av inrättandet av grossistmarknader för att få tag på råvaror, rätt att själv importera utrustning och minskat skattetryck för att anställa personal.

Men de beslut som regeringen nu tagit går i rakt motsatt riktning. Det kommer på obestämd tid inte längre att ges licenser inom ett 30-tal av de mest dynamiska områdena, som restaurang och hotell. Några av de 200 områden där man nu kan få licens för arbete för egen räkning kommer att slopas helt. Skatterna för varje ny anställd kommer att öka istället för att minska och kontrollerna kommer att skärpas.

Regeringen motiverar åtgärderna med att de är nödvändiga för att "perfektionera" systemet. Niuris Huigeras försöker ändå hålla optimismen vid liv, men de flesta förbereder sig för hårdare tider – åtstramning istället för lättnader.