Regeringen öppnar för kampanj mot självmord

6:04 min

Organisationen Suicide Zero vill att regeringen lägger mer resurser på att förebygga självmord. Socialminister Annika Strandhäll (S) är öppen för att diskutera en upplysningskampanj.

– Vi behöver se betydligt allvarligare på den situationen vi har med självmord, säger hon till P1 Morgon.

Omkring 1 500 människor tar sina liv i Sverige varje år medan omkring 260 omkommer i trafiken, skriver organisationen Suicide Zeros generalsekreterare Alfred Skogberg och samordnare Lotta Ekdahl på DN debatt på måndagen.

Suicidpreventionsforskningen får omkring tre miljoner kronor om året från staten och forskning om trafiksäkerhet får 100-150 miljoner kronor årligen, enligt artikelförfattarna. 

– Till att börja med kan vi konstatera att det är sex gånger fler som tar sitt liv än som dör i trafiken. Det är ett tydliggörande av hur lite som satsas på att förebygga just självmord, säger Alfred Skogberg, generalsekreterare på Suicide Zero till P1 Morgon.

Alfred Skogberg vill se att mer kunskap sprids till både politiker och allmänheten och att en nationell kampanj för att informera om självmord och sprida kunskap om hur alla kan bidra till att förebygga självmord införs. 

Riksdagen antog 2008 en nollvision för självmord i Sverige. Det tycker socialminister Annika Strandhäll (S) är viktigt för att visa att det finns en vilja och att man tar frågan på allvar. Däremot tycker hon inte riktigt att det går att jämföra pengar till självmordsforskning med trafiksäkerhet.

Självmordsfrågan är väldigt komplex, och att mäta om man bygger säkrare bilar kontra att förebygga självmord, är två helt olika saker enligt Annika Strandhäll. Hon kan inte lova några nya pengar, utan lyfter i stället fram det kunskapsstöd som tagits fram av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen för att öka kunskapen hos kommuner. Hon nämner också de satsningar som indirekt kan motverka självmord, exempelvis de som gjorts inom skolhälsovården.

– Regeringen har ju också satsat 200 miljoner på att stärka skolhälsovården och ett antal miljoner, närmare 300 miljoner på att stärka just det förebyggande arbetet när det gäller psykisk ohälsa bland barn och unga genom till exempel utbyggandet av ungdomsmottagningar. Vad jag menar är någonstans att man måste se att den här frågan är väldigt komplex och den kräver ett helhetsgrepp, säger Annika Strandhäll, socialminister. 

Annika Strandhäll är öppen för att diskutera en nationell kampanj för att upplysa om självmord.

– Jag tycker att det låter väldigt spännande och resonerar gärna vidare om hur det här skulle kunna utformas, säger Annika strandhäll till P1 Morgon.