IT-skandalen: Statssekreterare kallas till extra möte

Försvarsutskottet bryter riksdagens sommaruppehåll och kallar statssekreterare Jan Salestrand på Försvarsdepartementet till ett extra möte med Riksdagens Försvarsutskott i nästa vecka. Det säger utskottets ordförande Allan Widman, Liberalerna, till Ekot.

Försvarsutskottet vill bland annat veta den exakta tidpunkten när Försvarsdepartementet fick veta om IT-skandalen på Transportstyrelsen, säger Allan Widman

– Vi behöver klarhet om när Försvarsdepartementet blev informerat om den pågående läckan. Det har rått viss oklarhet på den punkten under den gångna veckan.

Det är alltså statssekreterare Jan Salestrand som kallas, vad kan han ge besked om som inte försvarsminister Peter Hultqvist redan har gett besked om?

– Peter Hultqvist har för sin del redan gett besked om att han blev informerad först i mars månad 2016. Men under förra veckan framkom det uppgifter om att bland annat Försvarsdepartementet, men även Näringsdepartementet har fått information långt tidigare och det är den oklarheten som måste undanröjas.

Det är Försvarsutskottets borgerliga ledamöter som tagit initiativ att kalla statssekreterare Jan Salestrand. Utskottet vill också veta vilken ytterligare information som Trasportstyrelsen nyligen lämnat på begäran av Försvarsmakten.

– Försvarsmakten gjorde en hemställan till Transportstyrelsen om mer information om vad som har hänt med Försvarsmaktens uppgifter. Såvitt vi förstår så har svar kommit på den hemställan och det innebär att det förmodligen finns ny information att ge till Riksdagen.

Allan Widman tror inte att det extrainkallade mötet kommer att påverka misstroendeförklaringen mot försvarsminister Peter Hultqvist:

– Peter Hultqvist har fått, vid det här laget rätt många tillfällen att förklara varför han avstod från att agera under ett och ett halvt års tid och han har så här långt inte kunnat ge någon rimlig förklaring till det. Och jag tror inte det här mötet ändrar den delen.