Tätt mellan husen på bomässa i Linköping

1:39 min

Första veckan i september öppnar bomässan Vallastaden 2017 i Linköping. Mässan sker i en helt ny stadsdel där de boende håller på att flytta in samtidigt som byggandet pågår.

Och det är hus i många olika utföranden som byggs.

– Det här är en stadsdel som väcker tankar och idéer. Oavsett vem du tar hit så börjar folk att diskutera det de ser. Det skapar en spänning, en dynamik och en diskussion och det tycker jag är spännande - att en stadsdel kan väcka så mycket tankar kring stadsbyggnad som den här stadsdelen gör, säger Simon Helmér.

Det är en annorlunda miljö som växer fram i Vallastaden i Linköping intill universitetet, på mark som tidigare mest bestod av åker och äng. Stadsdelen ska på sikt bli en länk mellan universitetet och innerstaden.

Det vi inte reglerat över huvud taget är fasadmaterial och färg eller byggnadens höjd.

Fyrtio byggherrar både företag och privatpersoner bygger nu varsitt hus i Vallastaden i första etappen. Tomterna är små, byggnaderna ligger tätt och i stort sett ingen är den andra lik, varken i färg, form eller typ av hus. 

– Det som vi varit väldigt tydliga med är att vi reglerat storleken - eller litenheten - på varje fastighet. Men det vi inte reglerat överhuvudtaget är fasadmaterial eller färg. Eller byggnadens höjd, säger Linköpingsexpos vd Simon Helmér. 

– Det här är ett unikt projekt som bidrar till både svensk och internationell samhällsbyggnad.

Förberedelserna inför bomässan har pågått i flera år i Linköping och i Linköpings stadshus finns nu en förväntan inför mässan som öppnar första veckan i september. Kommunalrådet Elias Aguirre är ordförande för samhällsbyggnadsnämnden.


Vi vill visa en samhällsplanering som inte bara bygger stora kolosser.

– Det är en stor mässa - den största sedan den i Malmö 2001, säger kommunalrådet Elias Aguirre (S).

– Det vi vill visa upp är ett hållbart byggande. En samhällsplanering som sätter människan i centrum och som inte bara bygger stora kolosser, utan där man bygger med mångfald och i ganska liten skala.

– Det saknas lite i svensk samhällsbyggnad idag. Man bygger storskaligt och tänker kanske inte alltid hur det ska bli på lång sikt, säger Elias Aguirre.