Minusräntans effekter utredda

1:43 min

Minusräntan har haft positiva effekter på Sveriges ekonomi. Det kommer internationella valutafonden, IMF fram till i en ny rapport. Men Robert Bergqvist som är chefekonom på SEB tycker att analysen haltar.

– Det konstaterar man ju då i den här rapporten att Sverige har ju fått en väldigt positiv utveckling men det jag tycker man gör fel i IMF-analysen det är att man kopplar detta med penningpolitiken. Det som har varit viktigt drivande krafter för svensk ekonomi de senaste åren har ju varit immigrationen och den överhettade byggsektorn.

Sverige har haft minusränta i drygt två år. Förutom Sverige är det bara sex andra länder i världen som har negativ ränta.

I sin rapport har Internationella valutafonden tittat på effekterna i några länder som har minusränta och slutsatsen är att det har haft positiva men små effekter på ländernas ekonomi samtidigt som man inte ser någon större påverkan på bankernas resultat.

Internationella valutafonden ser dock risker med minusräntan. Bland annat sker en tillväxt av lån som kan påverka den finansiella stabiliteten på sikt.

Även SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist ser risker med minusräntan. Han nämner bland annat att hushållens skulder och att det kan skapas så kallade zombieföretag, det vill säga företag som kan överleva i extremt låga räntor men som slås ut så fort räntorna rör sig uppåt.

Om räntan sänks ytterligare tror både Internationella valutafonden och Robert Bergqvist att bankerna kommer att ta ut avgifter på sina konton och att privatpersoner kommer att ta ut sina pengar från bankerna.

– Om riksbanken skulle gå vidare och sänka räntan ytterligare så tror jag att risken ökar för att hushållen skulle lägga pengarna i madrassen.

Men enligt Robert Bergqvist är en ytterligare sänkning av räntan inte trolig. Han tror att Riksbanken höjer räntan tidigare än nästa höst som de själva har sagt, eftersom det just nu går bra för svensk ekonomi. Han tror också att inflationsmålet, som i dag ligger på två procent, kan ändras redan vid direktionens nästa möte.

– Men inom några veckor kan man återinföra det man kallar för variationsbandet som innebär att det ska ligga mellan en och tre procent istället för att sikta in sig på två procent och det kan ge Riksbanken lite mer frihet.