Tusentals giftiga ägg har sålts i Göteborg

2:13 min

Ägg som innehåller rester av det otillåtna bekämpningsmedlet fipronil har sålts till en grossist i Göteborg. Äggen kommer från Nederländerna och just nu pågår arbetet med att spåra omkring 5500 ägg som sålts till restauranger i och i närheten av Göteborg.

Bernadette Weber är enhetschef på avdelningen för livsmedelskontroll på miljöförvaltningen i Göteborgs stad.

– Vår roll är att kolla hur grossisten hanterar de här äggen. Grossisten ska få information från sin leverantör och leverantören ska dra tillbaka sin leverans och det har skett. Det sista partiet som kom har stoppats av leverantören, säger hon. 

I  slutet av förra veckan levererades omkring 5500 ägg från en av de gårdar där bekämpningsmedlet fipronil upptäckts till en grossist i Göteborg. Tanken var att de här äggen skulle säljas vidare till restauranger, men innan det hann bli verklighet kontaktades grossisten av leverantören och försäljningen stoppades. Men drygt en vecka tidigare kom en lika stor leverans från samma leverantör – de drygt 5 500 äggen har sålts vidare till 13 restauranger, berättar Bernadette Weber.

– Resten, som kommit tidigare, håller grossisten på att kontrollera och stoppa, och vi kontrollerar att det sker.

Fipronil är inte tillåtet att använda på djur i livsmedelsindustrin, men det har alltså skett ändå. Nu pågår arbetet med att spåra de här äggen och stoppa försäljningen eftersom fipronil kan vara skadligt för människan. Livsmedelsverket har hittills bara fått information om att det endast är den här grossisten i Sverige som tagit emot ägg som kan innehålla fipronil.

De flesta av äggen har sålts vidare i Göteborg, men några har sålts till restauranger i Kungälv och Alingsås. Spårningsarbetet pågår just nu, men hur länge den här grossisten köpt ägg från samma leverantör är oklart, berättar Bernadette Weber.

 – Jag vet inte exakt om det varit en leverantör hela tiden eller om den kommit till under senare tid. Men den senaste månaden vet jag att det kommit ägg från den här leverantören. 

Det finns ju de som har hunnit äta av de här äggen nu, vad vill du säga till dem?

–  Jag hänvisar till den information Livsmedelsverket gått ut med, där de inte bedömer att det är något alarmerande, och man bedömer  inte heller att halterna blir så höga att ämnet är en hälsorisk, men ämnet är inte tillåtet.