Terroroffer nummer 1 641 identifierat nästan 16 år efteråt

Ytterligare ett offer för elfteseptemberattackerna mot World Trade Center i New York har identifierats, nära 16 år efteråt.

Den 11 september, om en knapp månad alltså, har det gått 16 år sedan terrorattentaten mot World Trade Center i New York, mot Pentagon i Washington D.C., och mot ett flygplan som efter att också ha kapats störtade i Pennsylvania.

Det manliga terroroffret var den 1 641:e personen att identifieras av de totalt 2 753 som dödades i dåden 2001.

Mannens kvarlevor identifierades med hjälp av ny dna-teknik, rapporterar BBC.

Det var två år sedan sist ett offer kunde identifieras och fortfarande har rättsläkare inte kunnat fastställa identiteten på 40 procent av dem som dog.