Trumps handelspolitik börjar slå hårt mot USA:s bönder

2:28 min

I USA var ju ett av de första besluten president Donald Trump tog att lämna handelsavtalet TPP och nu börjar effekterna visa sig. De är inte till USA:s fördel.

Avtalet var det största som slutits när det skrevs under 2016, och omfattade tolv länder i Stilla Havsområdet, utom Kina.

President Trump lovade redan under valrörelsen att lämna TPP, eftersom han menade att det var ett dåligt avtal. Men hittills tycks det ha blivit sämre för USA:s landsbygd.

– Vi ska lämna TPP. Det är en potentiell katastrof för vårt land. Vi ska istället förhandla fram nya avtal som ger fler jobb i USA.

Det var bara ett par dagar efter valsegern som Donald Trump berättade om sina omedelbara planer.

Trump ville att USA skulle lämna TPP och istället förhandla fram nya bilaterala avtal, som han menade skulle ge fler jobb i USA.

Men enligt den politiska nyhetssajten Politico tycks resultatet för det amerikanska jordbruket blivit mycket dåligt, i varje fall så här långt.

För i samma ögonblick som USA lämnade började övriga elva TPP-länder att förhandla om nya avtal både med varandra och med andra viktiga handelsaktörer som Kina och EU.

Sammanlagt pågår 27 olika avtalsförhandlingar. Några är redan underskrivna. Och i samtliga fall står USA utanför.

Ett exempel är att Japan och EU har bland annat kommit överens om tullar på fläskkött som ger EU:s bönder en fördel över de amerikanska grisbönderna.

Samma sak gäller europeiska vinproducenter som nu slipper de tullhinder som de amerikanska vinodlarna står inför.

Avtalen har inte trätt i kraft. Men några siffror visar att USA förlorar marknadsandelar.

Den amerikanska exporten av fruset fläskkött till Japan ökade med 28 procent de första fem månaderna i år. Men från EU ökade exporten med 44 procent.

Tanken med TPP var tvärt om. Att de amerikanska jordbruksproducenterna skulle få fördel över de europeiska.

Ett annat exempel gäller export av nötkött från Australien till Japan. Där kommer köttbönder i Australien få 19 procents lägre tullar än de amerikanska konkurrenterna.

Det är Japan som driver på en ny överenskommelse mellan de återstående elva TPP-länderna. Förhoppningen är att den ska vara klar till APEC-mötet i november. Då ska också president Trump delta.

Det kan bli så att han får stå vid sidan och titta på när övriga deltagare skakar hand och gratulerar varandra till nya handelsavtal.

Trump lovade "fantastiska" nya överenskommelser. Men inga förhandlingar har påbörjats. Någon strategi eller plan finns heller inte framtagen ännu, enligt reportaget på nyhetssajten Politico.