Miljoner i bidrag kan ha betalats ut utan kontroll

1:43 min

Ett nytt handläggningssystem på Försäkringskassan innehöll så pass stora brister att felaktiga betalningar av assistansersättning kan ha gjorts.

– Vi gjorde avkall på att kontrollera timredovisningarna, säger områdeschefen Monika Svanholm.

Det var i maj som det nya handläggningssystem för betalningar av assistansersättning började användas på Försäkringskassan.

Systemet fungerade inte som tänkt och visade sig innehålla stora brister. Därför fick myndigheten förändra och förenkla sin kontroll av betalningarna, enligt Dagens Nyheter.

– Vi tog ett nytt system i bruk i slutet av maj. Vi fick inkörningsproblem främst med att få in uppgifterna i systemet från scanningen och därför har vi gjort avkall på att kontrollera timredovisningarna, säger Monika Svanholm, områdeschef på Försäkringskassan.

Det finns en risk att för mycket pengar betalats ut, vilket kommer att rättas till efterhand. Det rör sig om tusentals betalningar, men Svanholm försäkrar att de kommer att kunna hantera efterkontrollen. 

– Ja, det görs maskinellt så det kommer vi att kunna göra, säger hon.

Varje månad betalar Försäkringskassan ut omkring två miljarder kronor i assistansersättning. Pengarna går till att täcka kostnader för personlig assistans.

Problemen i det nya systemet gjorde att arbetsbelastningen för personalen ökade kraftigt. Thomas Åding, vice ordförande i ST-fackets avdelningsstyrelse, kallar inledningen av sommaren "krisartad".

– En sådan här it-leverans som inte motsvarar behoven leder lätt till krissituation på arbetsplatserna. Det ställer till stora problem, både för vårdföretag och medarbetare, säger han.

Det nya systemet, som bland annat infördes för att lättare upptäcka bidragsfusk, byggdes av myndighetens egna systemutvecklare och ska nu fungera felfritt, enligt Försäkringskssan.