Otillåtet medel mäts inte i svenska ägg

1:43 min

Efter äggskandalen i Europa har fynden av fipronil i ägg lett till reaktioner. I dag mäter man inte fipronilhalterna i svenska ägg – något som Livsmedelsverket nu börjat diskutera.

Ämnet fipronil är inte tillåtet att använda inom djur i livsmedelsindustrin men har alltså använts ändå för att bekämpa parasiter på hönsgårdar i Nederländerna. 

Fipronil kan vara skadligt för människor och i Sverige har drygt 5 500 ägg med rester av ämnet sålts till restauranger i Göteborg, Allingsås och Kungälv. Astrid Lovén Persson är verksamhetsledare på branschorganisationen Svenska ägg.

– Det är ju oroande eftersom det påverkar hela äggnäringen, säger hon om förekomsten av fipronil i europeiska ägg. 

I dag mäts inte halterna av fipronil i svenska ägg, något Svenska ägg inlett en dialog med Livsmedelsverket om.

– Vi diskuterar med dem om man skulle kunna utveckla provtagningen till exempel när det gäller fipronil i ägg. 

Fipronil kan användas på olika sätt och det är olika lagstifning som gäller beroende på hur ämnet används.

Det kan räknas som ett veterinärmedicinskt medel, men det kan också klassas som ett växtskyddsmedel.

På de aktuella gårdarna i Nederländerna har det använts för rengöring.

I dag testar Livsmedelsverket fipronilhalterna i grödor, men inte i ägg. Petra Fogelberg är statsinspektör på Livsmedelsverket.

– Fipronil är ett ämne som används inom växtskydd på andra ställen, så därför har vi med det när vi kontrollerar grödor. 

Vet man helt säkert att friponil inte används på svenska gårdar? 

– Det finns inga indikationer på att det skulle finnas fipronil på svenska gårdar. Det här handlar om att det är holländska gårdar som blivit utsatta. Det är inte fusk på gårdsnivå utan vad man vet har de här ämnena hamnat där på grund av antingen den firma som besprutat eller de som har tillverkat det här medlet. 

På Livsmedelsverket pågår diskussioner om det kan bli aktuellt att börja mäta fripronil i svenska ägg framöver. 

– Om vi anser att det är relevant så kommer vi självklart göra det. Vi diskuterar den frågan men vi har inte fattat något beslut än, säger Petra Fogelberg.