Moderaterna öppnar för indraget medborgarskap

1:33 min

Moderaterna vill pröva om svenskar som stridit för IS med dubbelt medborgarskap ska kunna fråntas sitt svenska medborgarskap. Något som skulle kräva en ändring i grundlagen.

– Vi har flera hundra återvändande IS-terrorister som kommer utgöra ett större problem de kommande åren och då tror jag att svenska folket förväntar sig att vi vänder på alla stenar för att hålla Sverige säkert, säger Johan Forssell, Moderaternas migrationspolitiska talesperson.

Enligt svensk grundlag får idag ingen svensk medborgare som är, eller har varit bosatt i riket fråntas sitt medborgarskap.

Men det är något Moderaterna vill pröva när det gäller svenska jihadister med dubbelt medborgarskap som stridit för IS.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson är idag mycket kritisk till Moderaternas utspel.

Till TT säger han att det bara är Storbritannien i Europa som tillämpar brott som grund för att säga upp medborgarskapet.

Morgan Johansson menar också att dagens lagstiftning tar utgångspunkt i grundläggande rättigheter, något som en prövning av medborgarskapet skulle äventyra.

Men Johan Forssell tycker ändå att lagstiftningen behöver prövas.

– Runt om i Europa finns det möjligheter att dra in medborgarskapet för IS-terrorister och jag anser att det vore dumt att stänga dörren mot att kuna genomföra samma förändringar i Sverige, säger Johan Forssell.