Olika hantering efter äggskandal

1:59 min

Efter äggskandalen i Europa där rester av medlet fipronil hittats har Ekot skickat en enkät till länsstyrelserna i Sverige för att ta reda på om deras kontroller påverkas av upptäckten.

I Västerbotten har man beslutat sig för att lägga till en extra läkemedelskontroll när äggen ska kontrolleras.

– När det kommer upp en ny fara får man ju fokusera lite extra på den i samband med den kontrollen man gör. Nu har vi ju inga indikationer på att man har använt preparatet i Sverige utan det är ju importerade ägg, men naturligtvis tar man ju in det i kontrollen när man är ute och gör en sådan här läkemedelskontroll, säger Åsa Regnander Dahl, som är länsveterinär i Västerbottens län.

Länsstyrelserna i Sverige är ansvariga för primärproduktionen, alltså första produktionsledet på hönsgårdarna. De kontrollerar bland annat läkemedelsanvändningen.

Livsmedelsverket har sett över fipronilnivåerna i de holländska ägg där ämnets upptäckts för att komma fram till hur mycket av äggen människor kan äta utan att komma till skada. Enligt Livsmedelsverkets beräkningar, där de har räknat på en nivå av 1,2 milligram per kilo - den högsta halt som har uppmätts hittills. De har kommit fram till att ett barn i 10 – 11 årsåldern kan äta fem ägg per dag och en vuxen åtta ägg utan att drabbas av några hälsoeffekter. 

Ekot har kontaktat alla 21 länsstyrelser i Sverige med en enkät där vi frågat om kontrollerna på hönsgårdarna. Vi har fått svar av 17, varav Dalarna och Västerbotten säger att de kommer att införa extra kontroller med anledning av rapporterna om rester av det otillåtna medlet i europeiska ägg.

Också på Gotland och i Halland har frågan lett till ett ökat fokus på läkemedel och parasitbekämpning enligt enkätsvaren Men 13 av de länsstyrelser som svarat säger att de inte kommer öka kontrollerna. 

– Det är klart vi tar till oss och har beredskap om det skulle behövas, men vi gör vår tillsyn på det här området enligt plan, säger Pernilla Stridh, som är länsveterinär i Östergötland.