Nya skolor behöver byggas för att klara befolkningsökningen

2:06 min

Ökningen av grundskoleelever i Sverige ställer höga krav på kommunerna som nu måste bygga många skolor på kort tid.

– Vi har aldrig någonsin haft en större befolkningsökning i elevgrupperna, den är i nivå med början av 1900-talet, säger Anders Rubin (S), ordförande i grundskolenämnden i Malmö. 

Sveriges befolkning väntas växa med en miljon invånare de närmsta nio åren, enligt Statistiska centralbyrån. En stor del av befolkningstillväxten sker i skolåldrarna vilket gör att antalet platser i för- och grundskola måste öka i snabb takt.

I centrala Malmö väntas grundskoleeleverna öka med hela 60 procent de närmsta åren. I Stockholms stad måste grundskoleplatserna öka från dagens 95 000 till över 120 000 fram till 2024. I Umeå väntas antalet högstadieelever öka med en tredjedel de närmsta tio åren.

På lokalsekretariatet i Göteborg jobbar Johan Nyström med att planera för framtida grundskoleplatser. Här ska det byggas ordentligt, år 2019 ska 30 nya grundskolor börjat byggas för att kunna möta behoven.

– I Göteborg ökar antalet barn i grundskolan med 6 000 barn fram till år 2020. Det innebär att ett antal tusen grundskoleplatser måste tas fram, säger han.

Förutom den ekonomiska utmaningen det innebär att renovera och bygga nya skolor, så möter städer som Göteborg, med ett ökat bostadsbyggande, en utmaning i att hitta ytor för skolor.

– Staden ska förtätas och det byggs mycket i de centrala delarna. Det är svårt att hitta yta. Vi sitter inte på lediga lokaler som vi kan använda så då återstår alternativet att bygga till eller bygga nytt, säger han.  

Anders Rubin, ordförande i grundskolenämnden i Malmö, menar att här har man liknande problem och att andra kommunala verksamheter kan tvingas flytta för att ge framtidens skolor plats.

– Vi har en del verksamheter som har gått över till till exempel kulturverksamhet eller annan vuxenutbildning och där kan vi göra om de till grundskolor, säger han.