Få läkare anmäler dementa bilförare

2:09 min

Bara en av tio som får diagnosen demens anmäls av läkare till Transportstyrelsen för att få körkortet indraget. Läkarförbundet, som tidigare varit emot en utökad anmälningsplikt, har nu svängt i frågan.

– Det kommer upp fall som visar att det finns brister i systemet och tycker vi det är rimligt att titta på det här, säger Heidi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet.

Läkarförbundet vill nu att man utreder frågan om anmälningar av dementas körförmåga och att det blir större kontinuitet i vården så att läkare lättare kan följa sina patienter och ta bättre beslut om till exempel anmälan.

En läkare är skyldig att anmäla till Transportstyrelsen om en person är olämplig att köra bil. Undantaget är om läkaren anser att patienten kommer att följa läkarens uppmaning att inte köra bil. Men trots det anmäls bara var tionde person som får diagnosen demens, enligt en forskningsrapport från Trafikmedicinskt centrum på Karolinska universitetssjukhuset förra året.

En demenssjukdom innebär i förlägningen att en person förlorar körförmågan, även om man i vissa fall kan fortsätta köra i ett tidigt stadium av sjukdomen.

I stället sluts i åtta fall av tio ett avtal mellan läkaren och patienten om att denne inte ska köra bil, ett avtal som inte är juridiskt bindande.

Detta möjliggörs av ett undantag i lagen om läkares anmälningsplikt, som säger att läkaren slipper anmäla om det finns anledning att anta att patienten kommer att följa läkarens tillsägelse att avstå från att köra.

Catarina Lundberg är enhetschef på Trafikmedicinskt centrum och en av de som tagit fram de nya siffrorna. Hon säger att man inte kan vara säker på att patienterna följer de informella avtalen med läkarna och att det behövs större tydlighet.

Den senaste veckan har åtta personer skadats och en dött i två olyckor där föraren varit i 80-års åldern.

Det är inte fastställt att deras ålder inverkade, men Lars Englund, läkare på Transportstyrelsen tycker att det man borde inskränka läkares möjligheter att sluta muntliga avtal i stället för att anmäla.

– Det är tänkt att vara under en utredningstid och jag tycker att man skulle kunna tidsbegränsa möjligheten till muntligt körförbud.