Taxichaufförers hot mot hamnpersonal eskalerar

1:54 min

Antalet kryssningspassagerare i Stockholms hamnar går mot rekord den här sommaren med upp mot 16 000 avstigande turister per dag. Det innebär många turer för taxibilarna i Stockholm. Men för personalen vid hamnkajerna betyder det också hot och hat från aggressiva förare – ett problem som blivit värre, enligt Stockholms hamnar.

 – Vår personal får antydningar som "Vi vet var du bor" och man talar gärna om vad man ska göra med med de anställdas mammor. De säger att man ska undvika att leka med elden för man bränner sig lätt. Den typen av antydningar får personalen dagligen, säger kryssnings- och färjeansvarig på Stockholms hamnar. 

De senaste tio åren har hoten från allt aggressivare friåkare, taxichaufförer som inte kör för något växelbolag eskalerat, enligt Henrik Ahlqvist.

Precis som på Arlanda och vid centralstationen i Stockholm finns det taxifickor vid till exempel Frihamnen där bara bilar med avtal får hämta upp turister från kryssningsfartygen.

Men vid de allmänna parkeringsytorna i närheten kan de friåkande taxibilarna ställa sig, vilket dagligen innebär bråk när hamnanställda försöker leda om turisterna till taxifickorna.

Det har gått så långt att arbetsgivaren Stockholms hamnar ser det som ett arbetsmiljöproblem men som man inte får ordning på egen hand. 

– När det uppstår bråk vid våra kajer går det väldigt fort och man hinner inte ringa polisen eller så hinner inte polisen ner förrän matchen är över och det vi har gjort under alla år är att lyfta frågan till politikerna. Men vi når inte fram, säger Henrik Ahlqvist. 

Ejert Seijboldt på branschorganisationen Svenska taxiförbundet delar bilden att det är svårt att komma åt de friåkare som raggar kunder på det här sättet. Och han efterfrågar större åtgärder från myndigheter och politiker.

– Vi kan utbilda, vi kan informera, men det är inte Svenska taxiförbundet som stiftar lagar och det är inte vi som har rätten att se till att folk faktiskt följer lagen. Det är Transportstyrelsen och polisens arbete.

– Och om inte tillsynen fungerar så märker de fula fiskarna hålen i nätet, då är det klart att de samlas där också, säger Ejert Seijboldt på Svenska taxiförbundet.