Slut med isolering av kvinnor som menstruerar

Nepal kriminaliserar en gammal hinduisk sedvänja, chhaupadi, där kvinnor under menstruation och efter att ha fött barn anses orena och därför ska sova i en liten hydda separat från boningshuset.

Kvinnor ska enligt sedvänjan inte heller röra vid livsmedel, religiösa föremål, boskap eller män. Traditionen har dröjt sig kvar, särskilt på landsbygden i västra Nepal, trots att den förbjöds av högsta domstolen för mer än tio år sedan.

– Chhaupadi stoppades inte eftersom det inte fanns någon lag om bestraffning, säger parlamentsledamoten Krishna Bhakta Pokhrel.

Parlamentet har nu röstat igenom en ny lag, som innebär att den som tvingar någon att följa sedvänjan ska straffas med böter motsvarande 240 kronor och/eller upp till tre månaders fängelse.

Men att förändra en djupt rotat tro görs inte i en handvändning, tror kvinnorättsaktivisten Pema Lhaki.

– Det är ett felslut att tro att det är män som tvingar kvinnan att göra detta. Ja, Nepals patriarkala samhälle spelar in, men det är kvinnorna som själva väljer att följa Chhaupadi, säger hon.

Den nya lagen kommer att träda i kraft inom ett år.