FI kräver privatpersoner på pengar för marknadsmissbruk

2:03 min

Finansinspektionen har nu för första gången krävt privatpersoner på avgifter för marknadsmissbruk, till exempel att någon har köpt eller sålt aktier på ett otillåtet sätt. Det största kravet var på hela 400 000 kronor.

– Vi har utfärdat runt tio sanktionsförelägganden hittills. Det de har gjort, som är otillåtet, är i några fall egenhandel, att man har handlat med sig själv, och i ett allvarligare fall var det en person som genom flera transaktioner inom kort tid drev upp kursen och sedan sålde av sitt innehav med vinst, säger Magnus Schmauch, som är senior jurist på avdelningen kapitalmarknadsrätt på Finansinspektionen, till Ekot.

Sedan i februari finns det en ny lagstiftning som gör att Finansinspektionen har större befogenheter att ingripa när marknadsmissbruk sker vid aktiehandel.

Inspektionen kan nu också frysa tillgångar och göra gryningsräder, men de två åtgärderna har inte använts än så länge.

Men däremot har så kallade sanktionsförelägganden utfärdats och det innebär att myndigheten kräver privatpersoner eller företag på en avgift för att de har brutit mot lagstiftningen om marknadsmissbruk.

– Det rör sig om väldigt stora pengar för den som blir ertappad. Det allvarligaste exemplet hittills var den person som manipulerade kursen under en kort tid för att sedan sälja av sitt innehav. Den personen gjorde en vinst på 12 000 kronor, men fick en sanktion på 400 000 kronor, säger Schmauch till Ekot.

Det största möjliga beloppet är betydligt högre – närmare 50 miljoner kronor.

Men Finansinspektionen tror inte att den kommer upp i de summorna någon gång.

Förutom de krav som redan har utfärdats till privatpersoner utreder myndigheten ytterligare misstänkta fall.

– Vi har ett 20-tal ärenden som vi arbetare med aktivt i dag, lågt räknat.

När ett krav utfärdas kan den misstänkte antingen acceptera det och betala eller så kan personen bestrida det.

Då kan Finansinspektionen i sin tur vända sig till Stockholms tingsrätt för att få det hela fastställt.

Har en person godkänt ett sanktionsföreläggande från Finansinspektionen kan personen inte bli åtalad för brott.

Ekobrottsmyndigheten utreder fortfarande de allvarligare fallen av marknadsmissbruk, medan Finansinspektionen tar hand om de lindrigare fallen.

Magnus Schmauch är nöjd med att inspektionen har fått fler befogenheter.

– Vi välkomnar möjligheten att kunna ingripa mer effektivt mot överträdelser och vi har märkt att den lagstiftningen som har kommit fyller den funktionen väl, säger han.