Fartkameror för säkrare skolvägar

1:39 min

Ett effektivt sätt att få bilförare att sänka farten vid skolor är fartkameror, men kommuner får inte sätta upp kameror på sina vägar, även om de skulle vilja. Nu testas ett nytt system för stadstrafik.

I dag finns fartkameror på centrala gator enbart i Västerås, samt i Huddinge utanför Stockholm. De båda kommunerna har fått tillstånd av Trafikverket att sätta upp fartkameror på prov.

– Vi har fått både ris och ros för våra kameror, säger Amir Spachovic, som är trafikingenjör på Huddinge kommun. Det finns Huddingebor som varit helt emot det här men samtidigt har vi personer som är jätteglada, speciellt omkring skolan.

Egentligen är det bara statliga vägar som får ha fartkameror, vilket gör att hårt trafikerade vägar i bostadsområden och i närheten av skolor, helt undantas. 

I Huddinge har man sedan 2015 fått låna fyra fartkameror av Trafikverket. Där har man uppmätt lägre hastighet på vägen där fartkameran placerats, även om körstilen har blivit ryckigare när folk bromsar in vid kamerorna.   

– Vi har inte kommit fram till något nytt revolutionerande, säger Amir Spachovic. Tidigare har man sett att kamerorna sänker hastigheten, men bara just vid kamerorna och inte på någon längre sträcka. Det är samma situation i ett tätbebyggt område som detta.

Intresset från andra kommuner i landet att få tillstånd för egna fartkameror är stort, säger Erik Levander från Sveriges kommuner och Landsting.

– Vi märker av ett intresse från medlemmar som vill använda sig av hastighetskameror. De tycker att det här är ett bra verktyg för att få ner hastigheter på vägar där det går för fort.

SKL har nu ett samarbete med Trafikverket om att öppna upp för fler kommuner som vill ha fartkameror. Men det är inte säkert att alla kommuner som vill kommer att få en kamera.

– Det finns ett begränsat antal kameror per år och där de statliga vägarna är med i samma totala pott av de kameror som ska placeras ut på vägarna, säger Erik Levander, SKL.