Transportstyrelsens avtal med IBM kan vara ogiltigt

Det säkerhetsskyddsavtal som Transportstyrelsen tecknat med IBM kan vara ogiltigt, det rapporterar SVT Nyheter.

Avtalet döms ut av Daniel Stattin, professor i juridik vid Uppsala universitet. Han menar att säkerhetsavtalet även skulle skrivits under av en firmatecknare och inte bara av de båda parternas vd, vilket betyder att det inte är ett giltigt avtal.

Det skulle i så fall betyda att hemlig information som rör rikets säkerhet fortfarande inte skyddas juridiskt.