Sanktionerna har liten effekt på folket

1:28 min

För en vecka sedan antog FN:s säkerhetsråd en ny resolution med omfattande ekonomiska sanktioner mot Nordkorea. Sanktionerna är främst riktade mot landets export som experter menar har väldigt liten effekt på folket.

– Det är tio procent av Nordkoreas befolkning, som bor i huvudstaden Pyongyang som har tjänat på den utökade handeln de senaste sex, sju åren. Vi förväntar oss att det är de här tio procenten i Pyongyang, som tillhör eliten, som kommer att påverkas, säger Koreakännaren Go Myong-Hyun.

Han är liksom de flesta Koreakännare här i Seoul övertygad om att sanktioner behövs för att pressa Nordkorea till förhandlingsbordet.

De senaste sanktionerna från säkerhetsrådet är alltså främst riktade mot Nordkoreas export. En tredjedel av landets exportinkomster försvinner när sanktionerna har införts. Bland de exportvaror som påverkas finns skaldjur som Myong-Hyun menar är viktigt.

– Inkomsterna från skaldjursexporten är en den huvudsakliga inkomstkällan för Nordkoreas säkerhetsapparat. På så sätt riktar sig sanktionerna mot kränkningar av mänskliga rättigheter, säger han.

Sanktionerna kommer enligt Myong-Hyun ha liten påverkan på folk som inte tillhör eliten i Pyongyang. Dessutom innebär sanktionerna mot skaldjur att råvaran hamnar på den inhemska marknaden.

Men effekterna kommer inte visa sig så snart.

– För att de ekonomiska sanktionerna ska ha effekt kommer det ta många år. Vi har till exempel sett att det tog tre år innan Iran kom till förhandlingsbordet, efter omfattande sanktioner, säger Koreakännaren Go Myong-Hyun.