Oppositionen: Regeringen gör för lite för att minska klyftan på arbetsmarknaden

1:43 min

Ny arbetsmarknadsstatistik visar på allt större klyfta mellan inrikes och utrikes födda och arbetsförmedlingen ber nu om mer pengar för att kunna hjälpa alla.

Att över 6 000 fler personer är inskrivna på Arbetsförmedlingen i slutet av juli i år, jämfört med juli förra året, förklarar myndigheten med det stora antalet asylsökanden som anlände under hösten 2015.

Det är också en tydlig klyfta mellan inrikes och utrikes födda men åsikterna om hur man ska få fler i arbete varierar. 

– Många saknar en utbildning som är gångbar på svensk arbetsmarknad. Samtidigt är det alltför få som väljer att studera under sin tid i etableringsuppdraget. Därför är det viktigt att vi kan motivera fler att satsa på en utbildning som banar väg till arbete, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Regeringen satsar nu på att få fler i arbete eller studier, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. 

– Vi inför en utbildningsplikt eftersom många har kort utbildning. Vi satsar stort på subventionerade anställningar tex extratjänster och vi ger nya möjligheter att skapa snabbspår och lokala spår till jobb lokalt tillsammans med kommunerna, säger Ylva Johansson. 

Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson menar att det saknas initiativ från regeringen i hur man ska få in nyanlända på arbetsmarknaden. 

– Stora problemen just nu är ju att vi behöver se till att arbetsmarknaden fungerar bättre, att fler lär sig det svenska språket och att vi får fler jobb som inte kräver hög utbildning.