Kostnaderna för inhyrda lärarvikarier ökar

1:59 min

Det blir allt vanligare att kommuner vänder sig till bemanningsföretag för att hitta lärarvikarier. Mest pengar lägger storstadskommunerna. I Stockholm och Göteborg har kostnaderna fördubblats de senaste åren.

Ragnar Sjölander, ordförande i Lärarnas riksförbund i Stockholm stad är kritisk till att skolorna gjort sig allt mer beroende av lärarförmedlingsföretag.

– Det här kan bli en gökunge i skolekonomierna. Vi har inte sett det på någon skolnivå ännu men jag är rätt övertygad om att vissa skolor kommer bli tvingade att lägga mycket pengar på det här och då främst de som har problem med att rekrytera legitimerade lärare.

Det är i landets storstadskommuner som kostnaderna för bemanningstjänster ökat mest de senaste åren.

Stockholm stad och Göteborg lade tillsammans 140 miljoner på inhyrd pedagogisk personal från bemanningsföretag i förskola, grundskola och gymnasiet under 2016, att jämföra med 73 miljoner för 2013. Alltså nästan en fördubbling på tre år.

Och i Göteborg fortsätter kostnaderna att öka dramatiskt under första halvåret 2017. Tillsammans har de två kommunerna nu lagt närmare 90 miljoner än så länge i år.

Samtidigt har kostnadsökningen stannat av i Stockholm stad. Efter några år med allt större efterfrågan på vikarier utreder staden nu om man istället borde ha hand om delar av sin egen vikarieförmedling själv, säger Lena Holmdahl, utbildningsdirektör med ansvar för grundskolor och gymnasieskolor i Stockholm stad.

– Det här behovet har vuxit succesivt de senaste åren. Det vi har tittat på nu är om vi inte borde ha delar av den i egen regi, men då ska den kunna vara både kostnadseffektiv, ha kvalitet och en flexibilitet.

Företaget Lärarförmedlarna är ett av de största bemanningsföretagen av lärarvikarier och förmedlar pedagoger på ett 20-tal orter i landet.

Patricia Olby Kimondo som är företagets vd är inte överraskad över att bemanningsbranschen växer.

– Det är logiskt för kommunerna att vända sig till företag som är specialiserade på de här uppdragen. Det är tid och resurser som skolan annars skulle behöva ta från annan verksamhet. På det sättet tror jag man ser att det här är en enkel och kostnadseffektiv lösning.

Men Ragnar Sjölander på Lärarnas Riksförbund håller inte med.

– Jag tycker att det är ett problem att så mycket pengar går ut från det som ska gå till kärnverksamheten och hamnar hos andra aktörer. Det kostar mer i det långa loppet att lägga ut det på företag och man blir hänvisad till den prissättning som finns på marknaden.