Analys: Förslaget om inträdesjobb ska visa sammanhållning

2:50 min

De fyra allianspartierna har i dag kommit med ett nytt jobbförslag med lägre ingångslöner som ska få in fler nyanlända och unga utan gymnasieexamen på arbetsmarknaden.

Kommentar/analys: Detta är en kommenterande publicering. Sveriges Radio är oberoende och agerar inte i något politiskt partis, intresseorganisations eller företags intresse.

Alliansen byter nu fyra olika modeller mot en, för att visa sammanhållning, förslaget har lånat drag av flera partier men liknar främst Moderaternas, säger Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach.

Mycket i förslaget om inträdesjobb liknar Moderaternas "förstajobbet-anställningar", säger Fredrik Furtenbach.

– De skulle vara just en ny anställningsform där nyanlända och unga skulle jobba deltid och dessutom utbilda sig på deltid utan ersättning. Även Kristdemokraternas grundmodell såg ut så. Till det har alliansen nu lagt sänkta arbetsgivaravgifter, en hjärtefråga för Centern.

– Vilka grupper som ska omfattas, det vill säga nyanlända och unga upp till 23, år stämmer både med Moderaternas och Liberalernas modeller. Annars verkar Liberalerna vara de som fått ge med sig mest: partiet vill att att politikerna skulle slå fast en lön i kronor räknat, och att det skulle ske genast.

Varför har allianspartierna valt att göra upp om hur ingångslönerna ska bli lägre?

– De har kommit överens om att då och då göra upp om gemensamma förslag, istället för att förhandla ihop sig om det mesta som under regeringen Reinfeldts tid. Hyfsat färska exempel är bland annat uppgörelser om brottsbekämpning, om skolan och om RUT-avdraget.

– Tanken är förstås att visa sammanhållning, att alliansen fortfarande lever. Och det behovet har väl bara vuxit, eftersom det gnisslat mycket mellan allianspartierna, framförallt i frågan om hur de ska förhålla sig till Sverigedemokraterna. 

– Det här förslaget har alliansen såvitt jag förstår förhandlat om ganska länge, de startade i våras. Just när det gäller enkla jobb hade alla allianspartier sina egna "bebisar", ganska detaljerade förslag som de arbetat fram.

Vad blir det för reaktioner?

– Fack och arbetsgivare vill ju i grunden inte ha lagstiftning, eftersom de av tradition styr mycket av arbetsmarknaden i Sverige. LO, Svenskt Näringsliv, Finanspolitiska Rådet och Arbetsmarknadsekonomiska rådet har alla föreslagit att parterna ska lösa frågan om arbetslösheten bland nyanlända och unga, säger Fredrik Furtenbach.

– Förslaget skulle ju också ge ju låga löner till de som får inträdesjobben, och de rödgröna brukar svara på utspelen om enkla jobb med att man inte kan leva på den sortens löner. Dessutom både de och andra rädda att lönerna generellt ska hållas nere i branscher som till exempel café och restaurang om förslagen blir verklighet, att de låga lönerna ska ge en press neråt.

– Men det kan mycket väl komma kritik också om att förslagen inte går tillräckligt långt. Sänkta arbetsgivaravgifter för unga hade ju redan regeringen Reinfeldt, även om systemet såg annorlunda ut. Det gav lite jobb för stora kostnader och de andra allianspartierna skulle inte vilja ha tillbaka den modellen, säger Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach.