Expert spår storm på bostadsmarknaden

2:15 min

Att det byggs så många nya dyra bostadsrätter kommer att skapa mer problem på bostadsmarknaden. Det enligt tankesmedjan Intelligence Watch.

– Det finns uppgifter om att det blivit svårare att sälja på senare tid, det tar längre tid och att det förekommer rabatter. Svårigheterna tror jag kommer att öka när det som nu produceras kommer ut på marknaden, och det sker med viss eftersläpning, det säger ekonomen Anders Olshov, verksam vid tankesmedjan Intelligence Watch.

Aldrig har det byggts fler dyra lägenheter i förhållande till hur lite pengar dom som behöver bostad har. Den slutsatsen drar Anders Olshov i en ny rapport  som presenteras på DN Debatt idag.

Enligt rapporten kommer den stora ökningen av dyra nyproducerade lägenheter i Sverige inte att kunna sväljas av marknaden, bland annat eftersom många av de som behöver bostad är nyanlända som har relativt sett låga inkomster.

Och det är en kraftig skillnad. Istället för behov av 600 000 nya bostäder fram till 2025, så är rapportens prognos betydligt lägre. Med hänsyn till köpkraft, handlar det enligt rapporten istället om mellan 270 000 och 420 000 nya bostäder.

Bostadspriserna har ju stigit kraftigt dom senaste åren, understödda av låga räntor, tillgång till pengar att låna, sänkt fastighetsskatt och befolkningstillväxt.

Men nu kan alltså bostadsmarknaden gå mot ett skifte, och i rapporten varnas för att det kan bli storm. Utvecklingen i framför allt Stockholm jämförs med Köpenhamn år 2006, då optimism, hög nyproduktion och stigande bostadspriser snabbt byttes mot kraftigt sjunkande priser och i stort sett byggstopp.

En konsekvens kan bli att bostadsutvecklare som köpt på sig mark dyrt och investerat i storslagna projekt kan gå omkull när det inte finns några köpare. Och, som påpekas i rapporten, problem på fastighetsmarknaden brukar sprida sig till resten av ekonomin.

– Historiskt sett så har bostadsmarknaden varit väldigt drivande i konjunkturförändringarna. Det har medverkat till att den svenska ekonomin stärkts kraftigt, vänder det kommer det att medverka till att ekonomin försvagas och dra med sig privatkonsumtionen nedåt, säger Anders Olshov.