Partiledardebatt och Fredrik Furtenbach

Analys: Vården hett ämne i partiledardebatten

Invandring är fortfarande en het fråga i den svenska politiska debatten, men allt oftare hamnar fokus istället på vården, och det märktes i dagens partiledardebatt, säger Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach.

Kommentar/analys: Detta är en kommenterande publicering. Sveriges Radio är oberoende och agerar inte i något politiskt partis, intresseorganisations eller företags intresse.

– Mätningarna kring väljarnas viktigaste frågor spretar lite, men flera visar att invandring och integration sjunker från att ha dominerat helt. Vården ligger nu mycket högt. Även när oppositionspartierna presenterade sina budgetförslag för staten nyligen såg vi detta, vården står mer i fokus igen, och så har det ju ofta varit förr i svensk politik.

– Orsakerna till att vården blivit ett hetare debattämne igen tror jag har att göra med att vårdköerna har vuxit igen, och med rapporterna om att förlossningsvården inte räcker till. Vi har också ett antal lokala debatter om problem i vården.

Vilka partier gynnas av detta?

– Trots att vårdköerna har vuxit tror jag att Socialdemokraterna kan gynnas av skiftet i debatten, för partiet har ett inarbetat förtroende i välfärdsfrågor och det syns också i mätningarna. Så länge som vi har mycket debatt om invandringen gynnar det Sverigedemokraterna.

– Just nu har vi också ett starkt fokus på lag och ordning. Även det kan enligt opinionsinstituten gynna Sverigedemokraterna. Traditionellt sett har det även gynnat Moderaterna, men just nu är Moderaterna väldigt tillbakapressade i opinionen och det syns även i sviktande förtroende i sakfrågor.

Nye moderatledaren Ulf Kristersson sa att regeringen tenderar att beskriva läget i Sverige som strålande medan oppositionen gärna målar i svart. Hur ser väljarna på detta?

– Vi har en ökande politisering av Sverigebilden bland väljarna som jag tycker är väldigt intressant. Överlag har svenska väljare varit starkt pessimistiska efter valet, både kring om Sverige utvecklas åt rätt håll generellt och kring svensk ekonomi, på ett sätt som inte har rimmat med högkonjunkturen. Socialdemokratiska väljare är klart mer optimistiska än alliansväljare, och allra mest pessimistiska är Sverigedemokraternas väljare.

– Det här kan till exempel hänga samman med flyktingkrisen 2015, och med att väljarna har uppfattat svensk inrikespolitik som väldigt rörig. Nu ser vi att pessimismen kring hur Sverige utvecklas finns kvar, men avtar. När det gäller svensk ekonomi börjar den här pessimismen klinga av och i konjunkturinstitutets senaste mätning är svenskarna till och med något mer optimistiska kring ekonomin än normalt.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".