Ramberg: Vit makt ger SD problem

2:06 min

Varken nazisterna eller den högerextrema "alternativhögern" har något stort inflytande. Men de mångåriga kopplingarna mellan SD och deras ledare Christoffer Dulny förvärrar Jimmie Åkessons problem, säger Ekots politiske kommentator Tomas Ramberg.

Kommentar/analys: Detta är en kommenterande publicering. Sveriges Radio är oberoende och agerar inte i något politiskt partis, intresseorganisations eller företags intresse.

De högerextrema är en försumbar grupp i svensk politik. Deras senaste partiprojekt "Svenskarnas parti" samlade mindre än en promille i valet 2014, trots en omfattande publicitet.

Oftast är de splittrade i mikroskopiska och inbördes stridande grupper men då och då lyckas de samla sig och göra lite mera ambitiösa försök att nå genomslag innan de splittras på nytt.

Nazistiska NMR är ett sådant och de högerextremister som samlas i Nordisk Alternativhöger är nära kopplade till NMR. "Alternativhöger" är en förskönande omskrivning för vitmakt-ideologi.

Trots sin litenhet lyckas de högerextrema röra upp en del damm omkring sig. De har på sistone utmanat det politiska etablissemangets syn på yttrandefrihet och till och med föranlett partisamtal.

Enskilda medlemmar ägnar sig åt våld mot homosexuella, muslimer och vänsterfolk. De trollar och härjar på nätet och det finns en oro för att de ska ägna sig åt digitalt sabotage inför nästa års val.

Men det som kan få störst politisk betydelse är kopplingen till Sverigedemokraterna. Vit makt-gruppen verkar i SD:s utmarker och försöker växa genom att angripa Sverigedemokraternas ledning för att inte vara äkta nationalister.

Det har också framkommit att ett antal förtroendevalda sverigedemokrater aktivt stött vit makt-idéer ekonomiskt eller genom uttalanden i sociala medier. Att den ledande figuren i Nordisk Alternativhöger i många år varit centralt placerad hos Sverigedemokraterna bidrar ytterligare till bilden av att människor rör sig mellan SD och vitmakt-rörelsen.

Christoffer Dulny har under flera år, och ända tills för bara några månader sen, betrotts med flera olika centrala positioner hos Sverigedemokraterna. Han har fått fortsätta som partianställd trots att han ertappats med uttalat rasistiska åsikter.

Därmed förvärras det bekymmer som just nu är Jimmie Åkessons värsta problem. De borgerliga partier som SD så gärna vill samarbeta med vägrar och de gör det just med hänvisning till att Åkesson inte klarar att hålla rent mot rasism och vitmaktåsikter.

Även partier som vill ha Sverigedemokraternas stöd för att regera Sverige vägrar att samtala med SD-företrädare om samarbete ens i enskilda politiska sakfrågor.

Som när Kristdemokraternas ledare Ebba Busch Thor nyligen kallade SD för en "skandalfabrik". I grunden styrs de borgerliga partiledningarnas agerande av deras egna väljares ovilja mot SD. Och varje ny skandal eller uppdagad rasistisk koppling bidrar till att befästa alliansväljares avståndstagande.

På så sätt kan även den numerärt försumbara vitmaktklickens aktiviteter stänka in i rikspolitiken.