SMHI varnar för höga flöden och ishalka

Regn och snösmältning ger risk för översvämning i vattendrag i södra Sverige. SMHI varnar också för plötslig ishalka — flera olyckor har inträffat runt om i landet.

Under annandagen väntas ett nytt besvärligt nederbördsområde dra in.

Vattenflödena är högre än normalt i flera åar i södra Sverige. SMHI varnar för klass 1-flöden i Lagan, Bolmån, Helge å och Ronnebyån på grund av regn i kombination med omfattande snösmältning i södra Sverige.

I de nedre delarna av Lagan gäller en klass 2-varning, det vill säga för mycket höga flöden.

– Det är en ovanlig händelse som inträffar ungefär mellan var tionde och femtionde år. Det kan medföra översvämningsproblem på utsatta ställen längs med vattendraget, säger Elinor Andersson, vakthavande hydrolog vid SMHI, till TT.

– Det är höga flöden redan nu, tillägger hon.

Samtidigt gäller en klass 1-varning för plötslig ishalka i Värmland, Örebro län, Västmanlands län, Uppsala län, Stockholms län, Dalarna och Gävleborgs län, i spåren av ett regnområde som sprider sig över landet.

– Det finns risk för ishalka när nederbörden landar på kalla vägbanor, säger Sandra Andersson, meteorolog på SMHI.

Även Trafikverket varnar för att det är mycket halt på vägarna och uppmanar resenärer att ta det försiktigt.

Tidigt på juldagseftermiddagen inträffade fyra olyckor på E4 mellan Gävle och Söderhamn. Enligt polisen är det mycket halt på vägen. Det finns inga uppgifter om att någon har skadats vid olyckorna.

I Uppsala-området har kollektivtrafikbolaget UL valt att ställa in bussar på flera sträckor i regionen, rapporterar Upsala Nya Tidning. Under eftermiddagen körde en buss ner i diket.

– På vissa ställen är det riktigt snorhalt. En buss på linje 865 gick i diket, ganska odramatiskt som jag har förstått det, men det ska ha varit riktigt dåligt väglag på platsen, säger Johan Hammar vid UL till tidningen.

På annandagen, som traditionellt är en stor resdag, väntas läget bli ännu besvärligare när ett nytt lågtrycksområde drar in över Sverige.

I Svealand väntas nederbörd redan ikväll och under natten, först i form av regn som sedan övergår i snö. SMHI varnar för snöfall under tisdagen från norra Värmland och upp till södra Norrland.

Även i andra delar av Norrland blir det mycket snö och blåsigt närmast kusten med risk för snöyra och snödrev.

– Det kan komma väldigt mycket snö, ser det ut som. Störst mängder blir det i norra Dalarna och Härjedalen, där kan det komma tre-fyra decimeter lokalt, säger Sandra Andersson vid SMHI.

I Götaland kommer nederbörden som regn, och där blir det även väldigt blåsigt på flera håll.