Ny myndighet för jämställdhet ska förebygga hedersvåld

2:14 min

Den 1 januari startar den nya jämställdhetsmyndigheten, med säte i Angered i nordöstra Göteborg. Ett av de första uppdragen från regeringen blir att samla in kunskap när det gäller att förebygga hedersrelaterat våld mot kvinnor.

– Våld mot kvinnor, och hedersrelaterat våld är väldigt stora samhällsproblem, och det slår sönder kvinnors och barns liv, och tyvärr – trots många goda insatser – så har vi inte rått på våldsnivåerna, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Den nya jämställdhetsmyndigheten, som slår upp portarna den 1 januari, ska under de två första åren bland annat fokusera på hedersrelaterat våld.

Enligt Åsa Regnér finns det många organisationer, och myndigheter som har kunskap om frågan, men säger att det är ett splittrat område, och den nya myndigheten ska samla in kunskap om det som man vet som fungerar, och sätta ihop ett våldsförebyggande program, särskilt riktat till pojkar och män.

– Helt enkelt, hur gör man för att nå män som lever i miljöer där de här tankarna får fäste. Hur når man de helst innan de här tankarna om att man har rätt att kontrollera kvinnor och flickor får fäste. Hur erbjuder man en väg ut, säger Åsa Regnér.

Myndigheten, som blir medelstor, med cirka 70 anställda personer ska enligt regeringens första regleringsbrev också bland annat ta över uppdraget att samordna arbetet mot människohandel och exploatering av barn, och jobba med att förbättra villkor för kvinnor med funktionsnedsättning. Myndigheten ska också samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier.

Jämställdhetsminister Åsa Regner, som under den senaste tiden träffat företrädare för olika Metoo-upprop, bedömer att regelverket som finns runt sexuella trakasserier på arbetsplatser är tydligt.

Uppdraget till jämställdhetsmyndigheten blir att få mer kunskap om varför det ändå inte verkar fungera i praktiken, och vad man kan göra ytterligare.

– Allt detta förväntar jag mig förslag om och en analys av, och jag tycker att hösten har visat att det är ytterst viktigt, säger hon.

Den nya myndigheten som tar över flera jämställdhetsuppdrag från andra myndigheter har kritiserats hårt från delar av oppositionen, bland annat för att slå sönder den kompetens på jämställdhetsområdet som finns runt om i landet. Men den kritiken avfärdar Åsa Regnér.

– Vi slår inte sönder, vi bygger på erfarenhet som vi har och det är myndighetens uppgift att samarbeta med personer som har stor kunskap om det här.