Arbetsmiljöverkets kampanj granskas av JO

1:39 min

Justitieombudsmannen har inlett en granskning av Arbetsmiljöverkets kampanj mot psykisk ohälsa, sedan Ekot rapporterat om kritiken mot en annons i kampanjen.

Granskningen gäller om kampanjen strider mot grundlagens krav på att myndigheter uppträder opartiskt och sakligt.

"Arbetsmiljöverkets annonskampanj väcker frågor om kampanjen är förenlig med 1 kap 9 § Regeringsformen."

Så står det i Justitieombudsmannens, JO:s, beslut där JO kräver att Arbetsmiljöverket redovisar syftet med kampanjen, hur annonserna tagits fram och hur kampanjen förhåller sig till grundlagens krav på allas likhet inför lagen.

– Självklart, när vi får ett brev från JO får vi anledning att titta på de här olika kampanjdelarna igen, säger Greta Svensson, kommunikationschef på Arbetsmiljöverket.

Sedan ett par år kampanjar verket mot psykisk ohälsa på jobbet. För att peka på lyckade exempel där arbetsgivare förebyggt "den sjuka jobbstressen" köpte myndigheten i slutet av hösten stora annonser i bland annat dagstidningar och Stockholms tunnelbana.

I en av annonserna lyfts ett enskilt svenskt byggbolag fram på ett sätt som väckt kritik.

- Det känns ju som att det är ren och skär reklam för Skanska och ingenting annat, sade Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, till Ekot i början av december.

Lundin menar att annonsen är reklam som strider mot grundlagen:

– Att bara visa på ett gott exempel i arbetsmiljösektorn, det hade man säkert kunnat gjort på andra sätt.

Texten i den kritiserade annonsen togs inte fram av verket självt, berättar Greta Svensson på Arbetsmiljöverket.

– Skribenten jobbar antingen på byrån eller är kontaktad via den reklambyrå vi jobbar med.

Formuleringarna ska dock ha kontrollerats av såväl verkets jurister som sakkunniga.

– Vi kan väl konstatera att det är bra att det här blir prövat. Vi har ju tittat på det och inte sett att det skulle strida mot saklighet eller opartiskhet, säger Greta Svensson.

Senast den 20 februari ska Arbetsmiljöverket ha svarat på Justititeombudsmannens frågor om kampanjen.