Snö och risk för halka på många håll i landet

1:10 min

Södra och mellersta Norrland får kraftigt snöfall under dagen, medan landets södra delar är blöta av regn. På flera håll kan halt väglag uppstå.

Snön fortsätter att falla i Sveriges nordligare delar. Framförallt länen norr om Dalarna berörs.

– Just nu har vi ett omfattande snöfallsområde som rör sig norrut över södra och mellersta Norrland. Vi har även hel del snöfall som ligger kvar i de norra delarna av Värmland och upp över Dalarna, säger Lasse Rydqvist, meteorolog på SMHI.

Länen som berörs av det kraftiga snöfallet är Värmland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och Jämtland. SMHI har utfärdat klass 1-varning för snöfall för alla dessa län.

Det rör sig om cirka en till två decimeter nysnö som kan komma under dagen i flera av områdena. Vid Norrlandskusten i höjd med Medelpad och Ångermanland kan det bli ännu större snömängder. Framåt kvällen drar snöfallet vidare norrut mot Västerbotten.

På flera håll i södra och mellersta Norrland är det risk för snöhalka och halkrisken håller i sig det närmaste dygnet. Dessutom kan det bli halt på vägarna även i Norrbottens län. Flera trafikolyckor har redan inträffat, till exempel i Västernorrland där bland annat en lastbil kört i diket mellan Höga kusten-bron och trafikplats Mörtsal.

Men halkrisken finns även i landets södra delar, dock av andra anledningar. I Götaland och Svealand är vintervädret klart mycket varmare än i norr och istället för snö så regnar det många håll. Regn som kan komma att frysa på.

– Det är plusgrader och ganska mycket moln. Vi har också en del regn som ligger kvar, framförallt i de södra och östra delarna av Svealand. Även i norra delarna av Götaland har vi kvar lite regn, samt ute på Öland och Gotland. Det gör att det säkerligen är ganska så blött på vägarna till ikväll. Så det finns risk för lokal ishalka ner över de norra delarna av Götaland, säger Lasse Rydqvist, meteorolog på SMHI.

Den senaste tidens snösmältning och regnväder har lett till mycket blöta marker i söder. SMHI har utfärdat klass 1-varningar för höga flöden i bland annat Halland, Skåne och Kronobergs län.

Snö i Svealand och Götaland låter sig väntas på ytterligare ett tag. Inte förrän i slutet av nästa vecka kan temperaturen sjunka och åtminstone Götaland kan då få se visst snöfall.