Forskare: Vi straffar svenskt ägande

1:53 min

Sverige straffar svenskt ägande men gör det enkelt för utländska intressen att ta över. Det säger forskaren Sophie Nachemson-Ekwall, efter veckans affär i Volvo.

– Vi straffar svensk kapitalbildning genom att dels beskatta den hårt och sedan ha regler som förhindrar svenska institutionella investerare från att ens ta större aktieposter på Stockholmsbörsen, säger Sophie Nachemson-Ekwall, forskare på Handelshögskolan i Stockholm.

I början av veckan kom beskedet att Cevianfonden med Christer Gardell i spetsen säljer en stor del av lastbilstillverkaren Volvo till kinesiska Geely, som redan äger personbilstillverkaren Volvo.

Sophie Nachemson-Ekwall, som bland annat forskar i frågor kring ägande, ser en utveckling där makthavare i Kina får ett stort inflytande över den svenska fordonsindustrin och därmed över Göteborgsregionen.

– Västsverige blir nu beroende av beslut som fattas i Kina. Och eftersom vi inte vill vara beroende av svenskt institutionellt kapital så är det konstigt att vi vill vara beroende av kinesiskt kapital, säger Sophie Nachemson-Ekwall.

Sophie Nachemson-Ekwall säger att hårda skatter och begränsningar, som när det gäller hur mycket till exempel pensionsfonder får äga i börsbolag, hindrar det svenska ägandet.

Därför har svenska företag fått allt svagare ägare. Samtidigt välkomnar vi utländska ägare.

– Vi är väldigt noga med att prata om frihandel i Sverige. Så vi välkomnar utländskt kapital utan några som helst restriktioner. Medan hederligt svenskt kapital som är fast i den svenska myllan, det straffas, säger Sophie Nachemson-Ekwall.

Svenska företag har ofta ägts via röststarka A-aktier och svagare B-aktier.

Tanken har varit att långsiktiga ägare ska kunna behålla makten i bolagen. Men den kraften kan också verka åt andra hållet. Makten i ett bolag kan snabbt gå från en ägare till en annan via de röststarka A-aktierna.

Sophie Nachemson-Ekwall tycker att Geelys insteg i lastbilstillverkaren Volvo visar att modellen med A-aktier har nått vägs ände.

– Det är spiken i kistan för den svenska ägarmodellen och för synen på svensk bolagsstyrning. Ingen kan längre försvara att vi har A-aktier i Sverige som gör att kontrollen i svenska bolag så enkelt säljs till utlandet, säger Sophie Nachemson-Ekwall.