Ökad efterfrågan på utdrag från belastningsregister

1:22 min

Allt fler arbetsgivare ber att få ett utdrag från belastningsregistret i samband med anställningar. Det visar statistik från polisens rättsavdelning.

Under de första elva månaderna under 2017 har polismyndigheten lämnat ut närmare 740 000 registerutdrag. Det var drygt 10 000 fler än under samma period föregående år.

Över hälften av förfrågningarna om utdrag kom från arbetsgivare inom skola och barnomsorg i samband med nyanställningar. En tredjedel, närmare 300 000 av utdragen från belastningsregistret gick till privatpersoner.

Många av privatpersonerna har ansökt om ett utdrag för att deras arbetsgivare begärt att få ta del av uppgifterna, som ett villkor för att en anställning ska komma i fråga - trots att arbetsgivare till exempel inom transportbranschen - inte har något lagstöd för det.

På rättsavdelningen på polismyndigheten ser man att förfrågningarna på en tioårsperiod har nära tredubblats. Pia Kyrö är handläggare på rättsavdelningen.

– Utdragshanterngen har ökat lavinartat de senaste åren. Och det är alla typer av arbetsgivare - inte enbart de som har lagstöd för att få ett utdrag, säger Pia Kyrö, handläggare på polisens rättsavdelning.

Sedan december år 2013 har också föreningar rätt att begära att få se ett begränsat registerutdrag på personer som anlitas för att arbeta med barn och unga - ett utdrag som skulle kunna visa om personer blivit dömda för grova våldsbrott eller sexualbrott mot barn.

Möjligheten infördes som en åtgärd för att bekämpa bland annat sexuella övergrepp mot barn.

Men på polismyndigheten tycker man sig se ett svagt intresse för efterfrågan av utdrag - eller så vet inte föreningar om att de kan använda sig av möjligheten, säger Pia Kyrö handläggare på polisens rättsavdelning.

– Alla som arbetar med och som kommer i kontakt med barn och ungdomar inom föreningar, idrottsföreningar, kyrkan. Alla sådana föreningar borde efterfråga oftare ett utdrag av dem som ska vara i kontakt med barn och ungdomar.

– Vad det beror på att möjligheten inte används, det vet vi inte riktigt. Men det kanske är för att man inte riktigt vet om, att det finns den möjligheten, Pia Kyrö på polisens rättsavdelning.