Svenska företag i Iran märker inte mycket av den politiska oron

1:54 min

Det är få svenska företag som etablerat sig i Iran, sedan sanktionerna lyftes för två år. Men de som finns på plats påverkas inte mycket av den politiska oron i landet just nu.

– Om vi pratar om företagens reguljära verksamhet så är det nog inte särskilt stora förändringar i den dagliga handeln. Sedan är det såklart så att gatorna i Teheran ser lite annorlunda ut än vanligt. Med vad gäller företagens verksamhet så är man ofta bra rustad att ta hand om den här typen av scenarier, säger Business Swedens handelssekreterare i Teheran, Magnus Almén.

När sanktionerna mot Iran lyftes 2016, efter undertecknandet av kärnavtalet, var förhoppningarna stora om att svenska exportföretag snabbt skulle komma tillbaka till denna viktiga marknad i Mellanöstern.

Och visserligen ökade exporten med 80 procent förra året, enligt Business Sweden, som hänvisar till siffror från Kommerskollegium. Men ökningen skedde från en mycket låg nivå och sammantaget uppgick exportvärdet till 2,6 miljarder kronor under de första åtta månaderna 2017. Främst är det stora exportföretag med lång erfarenhet som lyckats bäst.

– Man kan säga generellt att eftersom Iran är en ganska krävande exportmarknad så är det också de stora svenska, erfarna exportbolagen som har lyckats bäst inledningsvis. Både Scania och Volvo på den tunga transportsidan och även Ericsson på kommunikationslösningssidan är väldigt aktiva och kompetenta i landet.

Just nu är den politiska oron i landet större än på länge och kommunikation via internet har blivit svårare. På Business Sweden, som bland annat hjälper svenska företag att expandera utomlands och som ägs av svenska staten och näringslivet tillsammans, är dock Magnus Almén optimistisk.

– Iran är ett land med en hög utbildningsnivå och med en stor potential vad gäller internationell handel och vi vet att svenska företag har gott rykte och gott renommè.