Trump lägger ned utredning om valfusk

1:35 min

I USA domineras mediabevakningen nu stort av en uppmärksammad bok där bland annat den tidigare chefsstrategen i Vita huset Steve Bannon kritiserar presidenten och hans närmaste krets, bland annat för agerande under valkampanjen - något som fått Trump att säga att Bannon mist förståndet. Men i skuggan av den skandalen har en juridisk granskning av eventuellt valfusk lagts ned - sedan Trump nu upplöst granskningskommissionen.

Det var i maj som Donald Trump tillsatte en kommission med representanter från båda partierna för att utreda eventuellt röstfusk i samband med presidentvalet 2016. Donald Trump vann flest delstater i presidentvalet medan Hillary Clinton sammanlagt fick flest väljarröster, något som Vita huset gång på gång uppgett berodde på fusk.

Men kommissionens arbete har varit skarpt ifrågasatt eftersom inga bevis för omfattande röstfusk presenterats, flera delstater - också republikanska har vägrat samarbeta eftersom man inte velat lämna ut de detaljerade uppgifter om väljarna som kommissionen krävt in.

Från demokratiskt håll har man misstänkt att målsättningen varit att införa striktare kontroller av väljarna - något som traditionellt gynnat det republikanska partiet eftersom demokratiska väljare oftare är låginkomsttagare och mer sällan har tillgång till id-handlingar som körkort och annat som kan krävas för att man ska kunna rösta.

Donald Trump hävdar fortfarande att röstfusket var utbrett men skjuter nu frågan till den civila säkerhetsmyndigheten Homeland Security att utreda.

Det oroar en del av kommissionens kritiker som menar att man därmed får mindre insyn i det som flera bedömare menar är en politiskt motiverad utredning i syfte att gynna det republikanska partiet i kommande val.