Efter utbrottet av mässling – ”grindvakter” möter upp patienter

2:00 min

Höjd beredskap på vårdinrättningarna i Göteborg kommer gäller i flera veckor till efter utbrottet av mässling. Hittills har 13 fall av mässling konstaterats i utbrottet som antas kommer att växa ännu mer. De som söker vård i Göteborg möter nu sjukvårdspersonal redan ute på gatan.

Hanna Kristensson står utanför vårdcentralen i Bergsjön och möter patienterna för att undvika att få in mässlingssmitta i väntrummet.

Det var här i Bergsjön som det första fallet av mässlingen dök upp i början av december och vårdcentral fick dra igång ett omfattande smittspårningsarbete.

Tre av de konstaterade fallen kan knytas hit och personalen har sökt upp nästan 2 000 personer som kan ha utsatts för smitta.

Benneth Oluigbo med sin tre veckor gamla son är en av dem.

– Jag blev rädd, säger Benneth.

Nu är beredskapen höjd på alla vårdinrättningarna i Göteborgsområdet. Systemet med så kallade grindvakter kommer gälla i minst ett par veckor till.

Hittills är det 13 konstaterade fall av mässling i det här utbrottet som är ett av de största i Sverige på senare tid. Smittskyddsenheten räknar med att det kommer växa ytterligare. Fler personer med symptom av mässling har lokaliserats. 

Skyddet mot mässling i Sverige är bra och mässlingen har under många år varit väldigt ovanligt. Det gör att det finns läkare som inte sett ett enda fall av mässling på 10 år.

Det är de stora utbrotten av mässling i Europa som också märks här nu och det gör att beredskapen måste bli bättre tycker Peter Nolskog, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götaland.