Färre sökte asyl i Sverige 2017

1:45 min

Antalet personer som sökte asyl i Sverige minskade under förra året, jämfört med de två föregående åren. Drygt 25 000 personer lämnade in en asylansökan.

– Mottagandet år 2017 följde samma mönster som år 2016. Det har varit ett relativt lågt mottagande, jämfört med tidigare år. Nu har vi liknande nivåer som vi låg på som för 8-9 år sedan, säger Fredrik Bengtsson, kommunikationsdirektör på Migrationsverket.

Antalet inkomna asylansökningar minskade under förra året. I fjol sökte drygt 25 000 personer asyl i Sverige. De flesta kommer från Syrien, följt av Irak, Eritrea och Afghanistan.

Under flyktingkrisen 2015 var det närmare 163 000 personer som ansökte om skydd i Sverige. Under 2016 låg siffran på nästan 29 000.

Men att det är ännu färre som sökt asyl i Sverige i år, handlar inte om att läget i exempelvis då Syrien eller Irak har förändrats, menar Fredrik Bengtsson på Migrationsverket.

– Det är ju kopplat till de politiska beslut som har tagits, både på nationell och på EU-nivå. Situationen runt om i världen har inte förbättrats. Miljontals människor är fortfarande på flykt. Det som har förändrats är möjligheterna att ta sig till Sverige och till Europa, säger han.

Under åren då det kom som flest asylsökande till Sverige hade Migrationsverket svårt att hinna med alla ansökningar och många person har fått vänta länge på besked. De senaste två åren har Migrationsverket fattat över 200 000 asylbeslut.

– Det gör att vi börjar hamna i ett läge som, om man uttrycker sig slarvigt, mer på en normal nivå igen, säger Fredrik Bengtsson.