Jobbtillväxten i USA långt under förväntningarna

1:04 min

Enligt ny statistik från från det amerikanska handelsdepartementet är jobbtillväxten i USA långt under förväntningarna.

148 000 nya jobb utanför jordbrukssektorn i december, analytikerna hade väntat betydligt mer – närmare 200 000 med tanke på annan jobbstatistik tidigare i veckan. Och även statistiken för oktober och november reviderades ner i dag.

Samtidigt som jobbtillväxten blev en besvikelse ligger arbetslösheten kvar på 4,1 procent, den lägsta nivån på 17 år. Och från flera sektorer rapporteras om brist på arbetskraft. I december skapades många nya jobb i tillverknings- och byggindustrin och inom hälsovård, medan 20 000 jobb försvann inom handeln.

Annat som marknaden noga studerar är löneutvecklingen under månaden. Den ökade i genomsnitt med 0,3 procent från november, och 2,5 procent jämfört med december året innan. Det är lite mer än den amerikanska inflationen, men frågan om det är tillräckligt för att centralbanken Feds ska gå vidare med sina gradvisa höjningarna i takt med den allt starkare ekonomin.

På fredagseftermiddagen kom också jobbstatistik från det andra nordamerikanska landet, Kanada. Där var bilden något annorlunda: sysselsättningen ökade mer än väntat i december och arbetslösheten sjönk till 5,7 procent, den lägsta arbetslöshetsnivån sedan mätningarna inleddes 1976.