Elever nobbar andra främmande språk än engelska

1:31 min

Andelen elever som läser andra främmande språk än engelska minskar i alla snabbare takt, och Sverige kommer att halka efter andra EU-länder om utvecklingen inte bryts . Det här varnar Lärarnas riksförbund för, och ställer samtidigt krav på att göra språkvalet obligatoriskt på högstadiet.

– EU har en språkpolitik där man trycker på att det är bra att kunna två språk förutom modersmålet. I Sverige har vi under de senaste åren gått åt rakt motsatt håll. Vi är bra på engelska, men det andra främmande språket, där tappar vi, säger Åsa Fahlén, som är ordförande för Lärarnas riksförbund.

Det är inte obligatoriskt för elever, att utöver engelska, läsa ett främmande språk på högstadiet, till exempel tyska eller franska. De elever som vill kan istället läsa ett ämne som heter SvEn (svenska-engelska), som från början var tänkt för elever som hade svårt för de här ämnena, men det här har enligt Åsa Fahlen på Lärarnas riksförbund blivit en utväg för dem som inte vill läsa ytterligare ett språk. Språkvalet bör göras obligatoriskt anser hon.

– Det är så att moderna språk är det enda ämne i grundskolan som du faktiskt kan välja bort, och signalvärdet av det blir ganska stort, säger hon.

I Kristianstad överväger kommunen att avveckla franskan i samtliga högstadieskolor. Mycket oroande anser Åsa Fahlén, som befarar en negativ spiral.

– Det är färre elever som väljer ett språk, då plockar man bort det, och det är redan idag svårt att få tag på språklärare. Det kommer att bli ännu mindre intressant att utbilda sig till språklärare. Till slut kommer vi inte att kunna vända detta, eftersom det inte finns lärare som kan undervisa, säger hon.

Men hur viktigt är det att kunna ett språk utöver engelskan?

– Jag skulle säga att det är viktigt. Vi är ett litet land, vi är exportberoende, vi är kunskapsdrivna, och arbetslivet ser väldigt positivt på att man kan fler språk.
Jag tror att vi lite har missbedömt det här. Många kan väldigt många fler språk. Och just att vi går åt andra hållet jämfört med övriga EU, säger Åsa Fahlén.