Demokraterna varnar Trump efter offentliggörandet

1:36 min

Demokraternas ledare i representanthuset säger att USA riskerar att försättas i konstitutionell kris om president Trump använder den promemoria som offentliggjordes igår för att sparka landets vice justitieminister.

– Det är en skam det som händer i vårt land, sa president Donald Trump om innehållet i promemorian.

Tidigare hade han twittrat att FBI och justitiedepartementet låtit sig påverkas politiskt till nackdel för det republikanska partiet.

Demokraterna har svarat genom att varna presidenten: Om Trump skulle använda skrivelsen som skäl att sparka vice justitieminister Rod Rosenstein – högst ansvarig för Rysslandsutredningen – skulle landet försättas i konstitutionell kris, sa Nancy Pelosi, som är demokraternas gruppledare i representanthuset.

Bakom den omtalade promemorian står en republikansk kongressledamot som hävdar att FBI med justitiedepartementets goda minne godkänt avlyssning av en Trump-medarbetare på felaktiga grunder. Man skulle ha motiverat avlyssningen med bevis från en dokumentsamling som finansierats av det demokratiska partiet.

Detta tillbakavisas av både demokratiska kongressledamöter som tagit del av samma underlag och av FBI som kallar uppgifterna som felaktiga.

I botten finns en kamp om den utredning som granskar Trump-kampanjens kontakter med ryska intressen.

Trump har kallat utredningen för häxjakt, demokraterna menar att promemorian är det senaste i en republikansk kampanj för att smutskasta Rysslandsutredningen.