Fler äger aktier – men kvinnor fortsatt i minoritet

1:08 min

Aktieägandet är fortfarande betydligt lägre bland kvinnor än bland män.
Samtidigt har det totala antalet aktieägare ökat - nu sparar nästan var femte person i aktier.

– Vi har brutit en trend som varit nedåtgående under väldigt lång tid. Sedan 2014 ser vi en ökande tillströmning av aktieägare, säger Krister Modin, analytiker på Euroclear som tagit fram siffrorna.

Under 2017 ökade antalet aktieägare med omkring 20 000. Fler än 1,8 miljoner privatpersoner i landet äger numera i aktier. Men av dem är majoriteten – 1,1 miljoner eller 60 procent – män.
 
– Den fördelningen har varit ganska konstant över tid, vilket kan vara konstigt, men så är det, säger Krister Modin.
 
Även om det är unga i åldern 21 till 30 år som står för den snabbaste ökningen av antalet aktieägare, så är män i åldern 50 till 64 år fortfarande överrepresenterade i statistiken.

Sandra Bourbon, grundare av bolaget Framtidsfeministen som på olika sätt verkar för ett mer jämställt näringsliv, tror att skillnaderna mellan kvinnor och män kommer att jämna ut sig mer över tid. Men säger samtidigt att det finns ekonomiska faktorer som motverkar en sådan utveckling.

– Upp till 30-årsåldern har kvinnor och män ungefär lika mycket pengar och aktier. Sedan händer något. Många gifter sig och får barn, många kvinnor jobbar också deltid vilket inte är bra för karriär och löneutveckling, säger Sandra Bourbon. 

Hör mer om ägande och ekonomisk makt i Ekonomiekot Extra i SR-appen eller på andra ställen där poddar finns, eller i P1 lördag klockan 11.40.