Lobbar för att fler invandrarkvinnor ska rösta i valet

1:23 min

Idag är det sex månader kvar till det svenska valet. I samband med det så startar papaplyorganisationen Sveriges Kvinnolobby en satsning som ska göra att fler kvinnor med invandrarbakgrund ska rösta i årets val.

Clara Berglund är generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby.

– Det är en satsning som handlar om att öka utrikesfödda kvinnors valdeltagande. Dessa kvinnor har ett väldigt lågt valdeltagande och därför vill vi uppmana de att göra sin röst hörd, säger hon.

Satsningen som heter Rösträtt börjar idag och kommer att hålla på fram tills valet.

Det innebär att man kommer att placera runt 30 valambassadörer i landets mest utsatta områden med fokus på storstäderna för att sprida information och kunskap om det svenska valsystemet. Förhoppningen är att de går och röstar i höstens val.

– De kommer att träffa och vara i olika sammanhang, knyta kontakter och sprida information om hur man röstar. Våran metod går ut på att vara på platser där dessa kvinnor redan finns, säger Clara Berglund som är generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby.

Orsaken är det låga valdeltagandet som kvinnor med utländsk bakgrund har i svenska val.

2014 så röstade 72 procent av dessa kvinnor, en låg siffra om man jämför med det nationella snittet som ligger på 89 procent.

– Man ska vara en del av samhället, både över sitt liv och makten att foma samhället. det har inte den här gruppen idag, säger hon.