Moderaterna vill rekrytera lärare utomlands

1:40 min

Moderaterna vill satsa 100 miljoner kronor för att rekrytera 5.000 lärare från utlandet för att motverka lärarbristen i den svenska skolan. Det är en av satsningarna i partiets skuggbudget.

– På lång sikt måste vi ha fler lärare som vill bli lärare och stannar kvar i yrket. Men på kort sikt måste vi också se till att fler kan komma till Sverige och vara lärare. Alltså fler tyska lärare som undervisar i tyska, engelska lärare som undervisar i engelska, säger moderatledaren Ulf Kristersson.     
 
Moderaterna pekar på Skolverkets senaste prognos som visar att det kommer att saknas 80.000 lärare om femton år om dagens examinationsnivå inte ökar.

Genom satsningen är målet att ta hit 5.000 lärare från framför allt Europa fram till 2024. Det handlar om språk- och ämneslärare till högstadiet, gymnasiet och komvux.

– Hundra miljoner tror jag räcker ganska bra för att börja rekrytera utomlands, det vill säga att göra det känt att man kan komma till Sverige och ändra regelverken i Sverige för att få hit duktiga lärare, säger Kristersson.  
 
För att få lärarlegitimation i Sverige idag måste man kunna svenska, ett krav som M vill ta bort för de som ska rekryteras utanför landets gränser.
 
Men lärarna träffar föräldrar och går på lärarmöten, vad ska de som inte kan svenska tala där?

– Jo, det kan finnas en del såna bekymmer, men då får skolan och lärarlaget se till att de samtalen med föräldrar som måste ske på svenska, att de ska ske på svenska ändå.   
 
Moderaterna vill dock inte ha samma undantag från svenska språket för lärare som redan finns i landet bland de nyanlända. För dem räcker snabbspåret, det vill säga möjligheten att på kort tid lära sig svenska och validera sina utländska examina.

– Det här är människor som ska vara kvar i Sverige under en lång tid och där har vi infört ett snabbspår just för detta, så det tycker jag är ett mindre problem, säger Ulf Kristersson.